2024 TÜRKPATENT marka başvuru ücreti 1,498.24  TL,  hizmet ücreti 1.250 TL, marka tescil ücreti 5.050  TL ‘ dir. (KDV DAHİL)

Marka tescil ücreti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her yıl belirlenen ve her işlem için farklılaşan bir ücrettir. 2024 yılı için marka tescil ücretleri şu şekildedir:

(2022,2023 Yılında olduğu gibi 2024 Yılında BÜYÜK İNDİRİM  devam etmektedir.) 

Marka Tescil İşlem Ücretleri

Hizmet TürüTÜRKPATENT Ücreti
Hizmet ÜcretiToplam Maliyet
Marka Başvuru Ücreti 1,498.24 TL
(KDV DAHİL)
1.251 TL
(+KDV
3.000 TL
(KDV DAHİL)
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti1,498.24 TL
(KDV DAHİL)
551 TL
(+KDV)
2.160 TL
(KDV DAHİL)
Marka Tescil Ücreti (Belge Düzenleme Ücreti)3,522.95 TL
(KDV DAHİL)
1,272 TL
(+KDV)
5.050 TL
(KDV DAHİL)
Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3 ve sonrası her sınıf)1,610.11 TL
(KDV DAHİL)
550 TL
(+KDV)
2.270 TL
(KDV DAHİL)
Marka Yenileme Ücreti 4,379.89 TL
(KDV DAHİL)
1.150 TL
(+KDV)
5.760 TL
(KDV DAHİL)
Marka Devir Ücreti 3,069.82 TL
(KDV DAHİL)
2.000 TL
(+KDV)
5.470 TL
(KDV DAHİL)
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti1,518.58 TL
(KDV DAHİL)
1.235 TL
(+KDV)
3.000 TL
(KDV DAHİL)
TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti955.93 TL
(KDV DAHİL)
2.995 TL
(+KDV)
4.500 TL
(KDV DAHİL)
Marka Yayına İtiraz Ücreti406.78 TL
(KDV DAHİL)
2.995 TL
(+KDV)
4.000 TL
(KDV DAHİL)
Marka İtiraza Savunma Fiyatı 3.000 TL
(+KDV)
3.600 TL
(KDV DAHİL)
Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 750 TL
(+KDV)
900 TL
(KDV DAHİL)
Marka Başvuru Bölünme Ücreti 1464.41 TL
(KDV DAHİL)
1.500 TL
(+KDV)
3.265 TL
(KDV DAHİL)
Adres Değişikliği Ücreti500 TL
(+KDV)
600 TL
(KDV DAHİL)
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti7,156.59 TL
(KDV DAHİL)
1.150 TL
(+KDV)
8.537 TL
(KDV DAHİL)
Kullanım İspatı Hazırlanması (Muvafakatname dahil)3.000 TL
(+KDV)
3.600 TL
(KDV DAHİL)
Marka Takip ve İzleme (Aylık 500 TL)4.000 TL
(+KDV)
4.800 TL
(KDV DAHİL)

• Tabloda yazılı TÜRKPATENT Harç ve Ücretleri KDV DAHİL fiyatlardır. TÜRKPATENT resmi ücretleri buradan inceleyebilirsiniz. 

• Bu arada tasarım işlem maliyetlerinin tümünü gösterir tasarım tescil ücretleri
• Yine patent  resmi harç bedelleri ve hizmet ücretlerini patent fiyatları 
• Ayrıca TÜRKPATENT ve vekil hizmet ücretleriyle birlikte faydalı model ücretleri listelerini  inceleyebilirsiniz.

Marka Tescil Ücreti Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka tescil ücreti, marka başvurusu, marka tescili, marka yenileme, marka itiraz gibi işlemler için ödenir. Marka tescil ücreti, sadece şirketimiz Etkin Patent ‘ banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Marka tescil ücreti ödemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Marka tescil ücreti, başvurunun yapıldığı sınıf sayısına göre hesaplanır. Tek sınıflı marka başvurularında, tek sınıf için belirlenen ücret ödenir. Ek sınıflı marka başvurularında ise, ilk iki sınıf için belirlenen ücret ödenir. Üçüncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için ise, ek sınıflı marka başvuru ücreti ödenir.

 • Marka tescil ücreti, marka tescil işleminin tamamlanması için gerekli bir ücrettir. Marka tescil ücretini zamanında ödeyerek markanızı koruma altına alabilirsiniz.

Marka Başvuru Ücreti

Tek Sınıflı Marka Tescil Toplam Maliyetleri 

Hizmet TürüTÜRKPATENT Harcı | ÜcretiHizmet ÜcretleriToplam Maliyet
Tekli Sınıflı Marka Başvuru Ücreti  1,498.24 TL1.251 TL3.0000 TL
Marka Tescil Belgesi      Ücreti
(Tescil kesinleştiğinde ödenir.)
3,522.95 TL1.272 TL5.050 TL
Toplam Marka Tescil Maliyeti5.021.19 TL (KDV Dahil)2.523 TL+KDV8.050 TL
(KDV Dahil)

NOT: İlave 2. sınıf için 2.160 TL (KDV Dahil) , 3. Sınıf ve sonrası her ilave sınıf için ise, 2.270 TL (KDV DAHİL) başvuru ücretine ilave edilir. TÜRKPATENT resmi ücretlerinde artış olması halinde ayrıca yansıtılır.

(Başvuru için  Marka Tescil Sınıflarını inceleyebilirsiniz.)

Marka Devir İşlem Ücretleri

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Devir Ücreti3,069.82 TL (KDV Dahil)2.000 TL+KDV5.470 TL (KDV Dahil)

ÖNEMLİ: Tescilli markalar  kayıtlı mal ve hizmetleri tümden veya kısmi olarak üçüncü taraflara devir edilebilir. Marka devir işlemleri için mutlaka noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Marka Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Marka devri, bir marka sahibinin, markasını başka bir kişiye veya kuruma satma işlemidir. Marka devri, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan bir başvuru ile yapılır.

Marka Devir İşlemleri Aşamaları

Marka devri işlemleri, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Marka Devir Ücreti Ödemesi:  Etkin Patent aracılığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ na ödenmektedir. 
 2. Devir Eden ve Devir Alan Bilgilerinin Gönderilmesi: Marka devri başvurusu için, devir eden ve devir alan kişilerin kimlik ve şirket bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri Etkin Patent’ e gönderilir.
 3. Marka Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Onaylanması: Marka devri başvurusu için, noter onaylı bir marka devir sözleşmesi hazırlanır. Marka devir sözleşmesi, devir eden ve devir alan kişiler tarafından imzalanır.
 4. Marka Devir Başvurusu: Marka devri başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılmaktadır.
 5. Marka Devir İşleminin Onaylanması: Türk Patent ve Marka Kurumu, marka devri başvurusunu inceler ve onay verir. Marka devri işleminin onaylanması için, ortalama 15-30 gün sürer.
 6. Marka Devir İşleminin Tescili: Marka devri işleminin onaylanması halinde, marka devri işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun siciline kaydedilir.

Marka Devir İşlemlerinin Sonucu

Marka devri işleminin ardından, marka devrinin sicile kayıt edildiği gösteren TÜRKPATENT resmi yazısı marka sahibine gönderilir. Marka devri işleminin ardından, yeni sahipleri gösteren belge aslı ve/veya sureti istenmesi halinde ayrıca ücretlendirilir. Ancak, marka devrinin sicile işlenmesi yeterlidir.

Yeni Sahipli Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti1,518.58 TL (KDV Dahil)1.235 TL+KDV3.000 TL (KDV Dahil)

Marka Devir sözleşme örneği
Marka devir vekaletname örneği

Ayrıca marka devrine ilişkin daha ayrıntı bilgileri marka devir işlemleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Logo Tescili Nasıl Yapılır

Logo Tescil Ücreti

Marka Başvuru Yoluyla Logo Tescil ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARIGENEL TOPLAM
Tek Sınıflı Logo Tescil Başvuru Ücreti1,498.24 TL (KDV Dahil)1.251 TL+KDV3.000 TL (KDV Dahil)
Logo Tescil Belgesi Ücreti
(Tescil kesinleştiğinde ödenir.)
3,522.95 TL (KDV Dahil)1.272 TL+KDV5.050 TL (KDV Dahil)
Toplam Logo Tescil Fiyatları5.021.19 TL (KDV Dahil)2.523 TL+KDV8.050 TL (KDV Dahil)

NOT: İlave 2. sınıf için 2.160 TL (KDV Dahil) , 3. Sınıf ve sonrası her ilave sınıf için ise, 2.270 TL (KDV DAHİL) başvuru ücretine ilave edilir. TÜRKPATENT resmi ücretlerinde artış olması halinde ayrıca yansıtılır.

Logo tescili iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi marka tescil yoluyla, ikincisi ise  tasarım tescil yoluyla tescil ve koruma altına alınabilir.  İlaveten logo tescil şart ve koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgileri marka logo tescili nasıl yapılır sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Marka ismi ile logo birlikte tescil edilebilir. İlaveten maliyetlerde bir artış da olmaz. Bilhassa fiilen marka, yani kelime ve logo kombinasyonu nasıl kullanılacaksa o şekilde başvuru öneriyoruz.

Ayrıca, markanın kullanılacağı mal ve hizmetler haricinde logonun tüm mal ve hizmetlerde korunmasının istenmesi halinde ayrı ayrı  başvuru düşünülebilir.

Markalar 10 Yılda bir yenilenir ve marka yenileme yapıldığı sürece süresiz korunmaktadır.

Tasarım Tescil Yoluyla Logo Tescil ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Logo Tasarım Tescili1120,23 TL (KDV Dahil)1.499,80 TL+KDV 2.920 TL (KDV Dahil)

Tasarım tescili sadece logo görselini korumaktadır. Fakat logo üzerinde kullanılan hiç bir kelime, harf, sayı vs. şekil hariç tescil ve koruma sağlanmamaktadır.

Dahası logo üzerinde harf, rakam vb. ifadeler dahi bir başkası adına tescilli olabileceği gözetilerek sadece logo için başvuru öneriyoruz.

Sonuçta, tasarım tescilleri 5 yılda bir  tasarım yenileme yapmak kaydıyla koruma süresi 25 yıl ile sınırlıdır.Marka Yenileme Ücreti

 

Marka Yenileme İşlem ücretleri

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka yenileme Ücreti4,379.89 TL (KDV Dahil)1.150 TL+KDV5.760 TL (KDV Dahil)

Tescilli markalar, başvuru tarihinden (dikkat tecil tarihi değil, başvuru tarihi dikkate alınacaktır) sonraki 10. yılın bitimine 6 ay kala marka yenileme yapılmaktadır. Bu tarihten önce marka yenileme talebi yapılamamaktadır. 

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARIGENEL TOPLAM
Koruma Süresi Sona Eren Marka yenileme Ücreti7,156.59 TL (KDV Dahil)1.150 TL+KDV8.537 TL (KDV Dahil)

Koruma tarihin bitiminden sonraki 6 içinde ise ancak cezalı marka tescil yenileme ücreti ödenerek  marka yenileme başvurusu yapılmaktadır.


Marka Yenileme Nasıl Yapılır?

Marka yenileme, bir markanın koruma süresinin uzatılması işlemidir. Marka yenileme süresi 10 yıldır. Başvuru tarihinden sonraki 10. yılın bitimine 6 ay kala, marka yenileme başvurusu yapılabilir.

Marka Yenileme Başvurusu

Marka yenileme başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Başvuru, bireysel olarak veya vekil firmalar aracılığıyla yapılabilir.

Marka Yenileme Belgesi

Marka yenileme başvurusu olumlu sonuçlanırsa, marka sahibine bir marka yenileme belgesi verilir. Marka yenileme belgesi, markanın koruma süresinin uzatıldığını gösteren resmi bir belgedir.

Marka Yenileme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Marka yenileme işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Marka yenileme ücreti
 • Marka tescil belgesi (veya marka  ve sahip ismi)

Marka Yenileme İşlemlerinin Sonucu

Marka yenileme başvurusu olumlu sonuçlanırsa, marka sahibine bir marka yenileme belgesi verilir. Marka yenileme belgesi, markanın koruma süresinin uzatıldığını gösteren resmi bir belgedir.

MARKA İTİRAZ 

Marka itiraz Ücretleri

Marka itiraz işlemleri, marka yayına itiraz, TÜRKPATENT Kararlarına itirazlar ve itiraza karşı görüş (savunma) olarak üç kısımdan oluşmaktadır.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücretleri

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Yayıma İtiraza Karşı görüş (SAVUNMA) sunmaYok3.000 TL+KDV3.600 TL (KDV DAHİL)

Marka Bülten Yayıma İtiraz Ücretleri


HİZMET TÜRÜ
TÜRKPATENT HARCI| ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Yayıma İtiraz Ücreti406.78 TL (KDV Dahil)2.995 ₺+KDV4.000 TL (KDV Dahil)

TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Türk Patent Karara İtiraz Ücreti955,93 TL (KDV Dahil)2.995 TL+KDV4.500 TL (KDV Dahil)

Marka tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından incelenir ve başvuru şartlarına uygun bulunması halinde markaya tescil belgesi verilir. Ancak, başvuru şartlarına uygun bulunmayan başvurular, TÜRKPATENT tarafından reddedilebileceği gibi, üçüncü kişiler tarafından da itiraz edilebilir.

Marka İtirazı Nedir?

Marka itirazı, bir marka tescil başvurusuna karşı, üçüncü kişilerin, markanın tescil edilmesinin haksız rekabete yol açacağını veya kendi markalarının haklarını ihlal edeceğini ileri sürerek yaptığı itirazdır.

Marka İtirazının Türleri

Marka itirazları, iki temel kategoriye ayrılabilir:

 • İtiraza Karşı Görüş (Savunma): Marka tescil başvurusu bülten yayıma yapılan itirazlardır.
 • Yayıma itiraz : Önceden tescilli markalara benzer üçüncü taraf başvurularına yapılan itirazlardır.
 • TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz : Marka tescil başvurusunun re’sen reddi veya üçüncü taraflarca yapılan itiraz sonucunda verilen red kararlarına YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde yapılan itirazlardır.

Marka İtirazının Süresi

 • Bülten Yayıma İtiraz Süresi: Bülten yayın tarihi iitbariyle 2 aydır.
 • TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Süresi : Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 aydır.
 • İtiraza Karşı Görüş (Savunma) Süresi : İtirazın tebliğ tarihi itibariyle 1 aydır.

Marka İtirazının İşlem Süresi

Marka itirazları, TÜRKPATENT tarafından incelenir ve karar verilir.  Markalar Dairesi Başkanlığı itirazın karara bağlanması için ortalama 6 ay sürer. Bu kararlara YİDK nezdinde yapılan itirazlarda ortalama 6 ay sürmektedir.

Marka İtiraz İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka itiraz işlemleri, karmaşık ve teknik bir süreçtir. Bu nedenle, marka itiraz işlemlerinin bir uzman tarafından yapılması tavsiye edilir.

Sonuç

Marka itiraz işlemleri, marka tescil sürecinin önemli bir parçasıdır. Marka itirazlarının dikkatli bir şekilde yapılması, marka sahibinin haklarının korunması açısından önemlidir.

 

Madrid Protokolü ile Marka Tescil Başvurusu

Yurtdışı Marka Tescil Ücretleri

Madrid Protokolü, bir marka sahibinin, tek bir başvuru ile birden fazla ülkede marka tescil başvurusunda bulunmasını sağlayan bir uluslararası anlaşmadır. Protokol, 1891 tarihli Madrid Anlaşması’nın 1989 yılında yapılan revizyonudur.

Madrid Protokolü ile Marka Tescil Başvurusu Türleri

Madrid Protokolü ile yapılan marka tescil başvuruları, iki temel kategoriye ayrılabilir:

 • Yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular: Türkiye’de marka tescil başvurusu yapmak isteyen yabancı marka sahipleri, Madrid Protokolü aracılığıyla başvuru yapabilirler.
 • Türkiye’den yurtdışına yapılan başvurular: Türkiye’de marka tescil sahibi olan marka sahipleri, Madrid Protokolü aracılığıyla diğer ülkelerde marka tescil başvurusu yapabilirler.

Madrid Protokolü ile Marka Tescil Başvurusunun Avantajları

Madrid Protokolü ile yurtdışı marka tescil başvurusu yapmanın başlıca avantajları şunlardır:

 • Tek başvuruyla birden fazla ülkede marka tescil başvurusunda bulunulabilir.
 • Çok daha düşük resmi ve danışmanlık ücret avantajları sağlanır.
 • Tek dilde başvuru yapılabilir (İngilizce).
 • Ulusal sistemlere göre daha hızlı tescil sağlanır.

Madrid Protokolü ile Marka Tescil Başvurusunun Süresi

Madrid Protokolü ile yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 18 ay süreyle geçerlidir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz veya ret kararının olmaması halinde, tescil kesinleşmiş olarak kabul edilir.

Madrid Protokolü ile Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Madrid Protokolü ile marka tescil başvurusu vekili tarafından yapılmaktadır. 

Sonuç

Madrid Protokolü, marka sahipleri için önemli bir avantaj sağlayan bir uluslararası anlaşmadır. Madrid Protokolü ile marka tescil başvurusu yapmak isteyen marka sahipleri, Etkin Patent uzmanlarına danışabilirler.

Yurtdışı (Uluslararası) Marka Tescil Ücretleri

HİZMET TÜRÜRESMİ ÜCRETLER | HARÇLARHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Resmi Wipo Ücretleri Wipo Ücretlerini inceleyebilirsiniz.
TÜRKPATENT İşlem Ücreti1854,17 TL (KDV Dahil)Ülke sayısına göre değişiklik gösterdiğinden teklif alınız.
Yurtdışı Marka Tescil Hizmet ücreti

Wipo Ücret Açıklamaları;

Özetlemek gerekirse yurtdışı marka başvurularında Wipo’ ya temel ücret ve tescili istenen ülke sayısına göre maliyet şekillenmektedir.

Renkli marka örneği için Wipo temel ücreti 905 CHF olup, marka örneğinin siyah-beyaz olması halinde ise bu ücret 655 CHF, ilave her ülke için sınıf sayılarına göre 100-400 CHF arası temel ücretlere ilave edilmektedir.

İlaveten Wipo’ nun Madrid Ücret Hesaplayıcı aracından yurtdışı marka tescil fiyatlarını inceleyebilirsiniz.