Adres Değişikliğ ; Türk Patent ve Marka Kurumunda kayıtlı adres değişikliği için istenen belgeler, ücreti buradan inceleyebilirsiniz. Marka sahibinin adresinin değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır. 

Şirket Adres değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır.


Adres Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

Birinci fıkrada bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edilmesi halinde Sicilde adına kayıtlı bulunan tescil ve başvuruların tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması gerekir.

İsim, adres değişiklikleri Sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut Sicil kaydı dikkate alınır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Adres Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Adres Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Adres Değişikliği , Firma,şirket ve şahısların adreslerinin  değişmesi halinde tüm markalarınız da aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Patent ve Kurumu’ na müracaat edilerek gerekli değişikler yapılır. Bu işlemin ETKİN PATENT TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

1Vekaletname
2. Adres  değişikliğini gösteren dilekçe, form, bilgi

Adres değişikliği ücretlerini Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.