Faydalı model, yeni ve kullanışlı bir buluşun, buluş sahibinin istemlerine göre, patent kanunları çerçevesinde koruma altına alınmasıdır. Faydalı model başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılır.

Faydalı Model Sorgulama Türleri

Faydalı model sorgulama, üç şekilde yapılabilir:

  • Türk Patent ve Marka Kurumu Ön Araştırma

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan faydalı model ön araştırma ücreti karşılığında, buluşla ilgili araştırma yapılabilir. Bu araştırma sonucunda, buluşun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığı, önceki tescilli buluşlarla benzerliği gibi konularda bilgi edinilebilir.

  • Patent Firma ve Uzmanlarından Ön Araştırma Talebi

Patent firmaları ve uzmanlarından, buluşun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığı, önceki tescilli buluşlarla benzerliği gibi konularda ön araştırma talebinde bulunulabilir.

  • Ücretsiz Faydalı Model Sorgulama

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu sayfasında, faydalı model sorgulama yapılabilir. Ayrıca, uluslararası patent araştırma veritabanlarından da faydalı model sorgulama yapılabilir.

 

Ücretsiz Faydalı Model Sorgulama

Ücretsiz faydalı model sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde bulunan  https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap?form=patent   faydalı model sorgulama aracı ile yapılabilir. Ayrıca, uluslararası patent araştırma veritabanlarından da ücretsiz faydalı model sorgulama yapılabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Ücretsiz Faydalı Model Sorgulama

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde bulunan faydalı model sorgulama aracı ile, buluş başlığı veya buluş özeti girerek faydalı model araştırması yapılabilir. Ancak, özellikle buluş başlıkları genellikle buluşun fonksiyonel özellikleri veya yenilik unsurlarından oluşturulduğundan kimi zaman oldukça uzun olabileceğinden istenilen sonuçlara ulaşılmayabilir. Bu nedenle, biraz zaman alsa olabildiğince kök kelimeler kullanılarak önceki patent verilerine ulaşılabilir.

Örneğin, “vites” için araştırma yapılacaksa, sadece “vites” yazıldığında oldukça fazla sonuç listelendiğinden araştırma ve sağlıklı inceleme mümkün olamayabilir. Bunun yerine, yine örneğin “otomatik vites” veya “araçlarda otomatik vites” şeklinde arama daha sağlıklı sonuçlara ulaştırabilir.

Uluslararası Patent Araştırma Veritabanları Ücretsiz Faydalı Model Sorgulama

Türkiye dahil takriben 100 ülkedeki önceki patent başvuru ve tescillerin araştırması, uluslararası patent araştırma bu https://tr.espacenet.com/  linkten yapabilirsiniz. Bu veritabanlarından bazıları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Faydalı Model Sorgulama Önerileri

Faydalı model sorgulama yaparken aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:

  • Buluşu tanımlarken, buluşun tüm yönlerini kapsayacak şekilde kelimeler kullanın.
  • Sorgulama yaparken, buluşunuzun tüm olası kullanımlarını göz önünde bulundurun.
  • Sorgulama sonuçlarında, tespit edilen önceki tescilli buluşları dikkatlice inceleyin.

Faydalı model sorgulama, faydalı model başvurusu yapmadan önce yapılması gereken önemli bir araştırmadır. Faydalı model sorgulama yaparak, buluşunuzun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığını ve önceki tescilli buluşlarla benzerliği olup olmadığını tespit edebilir, başvurunuzun reddedilme riskini azaltabilir ve olası hukuki süreçlerden kaynaklanan maddi ve manevi kayıpları önleyebilirsiniz.

Tüm bu kaynakların yanı sıra Etkin Patent uzman ve danışmanlarında bilgi, yardım ve destek alabileceğiniz gibi, patent araştırma işlemlerini Etkin Patent’ den isteyebilirsiniz. 

Uluslararası Faydalı Model Sorgulama Kaynakları

Ücretsiz Uluslararası Faydalı Model Araştırma Yapacağınız  Kaynaklar Şunlardır;

1.Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veritabanı

Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

2.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  PATENTSCOPE Simple Search

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile 33 milyonun üzerinde (2.2 milyon civarında PCT başvurusu olmak üzere) patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

3. uspto Search for patents

ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veritabanıdır.

4. Avrupa Patent Ofisi (EPO)   eSearch plus

Avrupa Birliği (EUIPO) Toplu Tasarım Tescilleri araştırma sayfasıdır.

4. Google Patents

Google firmasının online patent araştırma veritabanıdır. Veritabanı ile ABD patent dokümanlarına (8 milyon patent belgesi ve 3 milyon patent başvurusu) ulaşabilirsiniz.

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Yukarıdaki linkten birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri görebilir ve bunlar üzerinden de marka patent sorgulama yapabilirsiniz.

Yukarıdaki kaynaklardan  patent/faydalı model araştırma yaparken, aranacak teknik terimlerinin nitelikleri oldukça önemlidir. Buluşunuzun yenilik unsuru yani istemlerde korunması istenen en önemli özelliği yansıtır en kısa ve uygun terim/terimlerle araştırma yapmak gerekir. 

Özellikle Yurtdışı patent sorgulama iş ve işlemleri uzmanlık gerektirdiğinden istek halinde Etkin Patent vekil ve danışmanlardan özellikle yardım ve destek almanızı öneriyoruz.

Faydalı Model Ön Koruma Yöntemleri

Buluş, patent ve faydalı model, bir iş fikrinin korunması açısından oldukça önemlidir. Ancak, buluşun ayrıntılarını açıklamanız halinde bir başkası tarafından kullanılabileceği ve/veya tescil edilebileceği riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, buluşunuzu koruma altına almak için ön koruma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Ön Koruma Yöntemleri

  • Noter Onaylı Tarifname: Buluşunuzun teknik resimleri ve tarifnamesini noterde onaylatabilirsiniz. Bu, buluşunuzun sizin tarafınızdan oluşturulduğunu ispatlayan bir belge niteliğindedir.
  • Kendi Kendine Gönderim: Buluşunuzun tarifname niteliğinde ayrıntılı açıklamları, tüm görselleri ve teknik resimleri ile birlikte  kendi kendinize iadeli/taahhütlü posta gönderebilirsiniz. Zarfı hiçbir şekilde açmamakla birlikte ilgili PTT belgesiyle birlikte saklayabilirsiniz. Bu, buluşunuzun sizin tarafınızdan oluşturulduğunu ve belirli bir tarihte mevcut olduğunu ispatlayan bir belge niteliğindedir.

Ön Koruma Yöntemlerinin Sınırlamaları

Ön koruma yöntemleri, buluşunuzu tam olarak koruma altına almamaktadır. Ancak, kötü niyetli şahıs ve firmalardan kısmen de olsa buluşunuzu ücretsiz koruma altına almanıza yardımcı olabilir.

Ön Koruma Yöntemlerinden Sonra Patent veya Faydalı Model Başvurusu Yapmak

Ön koruma yöntemlerini kullandıktan sonra, buluşunuzu patent veya faydalı model olarak tescil ettirmeniz gerekmektedir. Bu, buluşunuzu tam olarak koruma altına almanızı sağlayacaktır.

Genel Değerlendirme

Faydalı model ön koruma yöntemleri, buluşunuzu koruma altına almak için kullanabileceğiniz önemli yöntemlerdir. Ancak, bu yöntemlerin sınırlılıkları olduğunu da unutmamak gerekir. Buluşunuzu tam olarak koruma altına almak için, ön koruma yöntemlerini kullandıktan sonra patent veya faydalı model başvurusu yapmanızı tavsiye ederiz.