TÜRKPATENT nezdinde Unvan değişikliği için istenen belge ve toplam maliyetleri ise buradan inceleyebilirsiniz. Marka sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır.

Şirket Unvan değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler bültende yayımlanır.

Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

Birinci fıkrada bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edilmesi halinde Sicilde adına kayıtlı bulunan tescil ve başvuruların tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması gerekir.

İsim, unvan değişiklikleri Sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut Sicil kaydı dikkate alınır.

Şirket Unvan Değişiklik talebinde yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu delil sunulmasını isteyebilir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Unvan Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Unvan Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Unvan değişikliği halinde tüm markalarınız da aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’ na müracaat edilerek gerekli değişikler yapılır. Bu işlemin ETKİN PATENT TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

1. Vekaletname
2. Ünvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi

Unvan değişikliği ücretlerini Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.