Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez.

A-  Bu durumda benzerlik incelemesi marka örneğinde tanımlayıcı unsur dışında kalan ibare(ler) esas alınarak yapılır. MARKA İNCELEME KILAVUZU Tanımlayıcı unsurun markaya ek bir ayırt edici nitelik kazandırmadığı dikkate alınarak eşya listesinde doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılık ayrımı yapılmadan başvuru talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir. Örnek: KASABA SÜT  KASABA (Talep edilen mallar: Sınıf 29) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) İstisna: Bazı durumlarda, marka örneğinde asli unsurla birlikte kullanılan tanımlayıcı ibare bazı mal ve hizmetler için markanın niteliğini değiştirerek bir bütün olarak marka algılamasına neden olabilir. 

Bu tür durumlarda sadece ilgili ibarenin doğrudan tanımladığı mal ve hizmetler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir, diğer mal ve hizmetler için başvuru ilan edilir. Örnek: İSMAİL TATLI (Sadece “Sınıf 30: Tatlılar ve tatlı türü ürünler” için 7/1(b) maddesi kapsamındadır) B- Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması Marka örneğinde kullanılan tanımlayıcı ibarenin tescili talep edilen mal ve hizmetler için bu niteliğinin bulunmaması halinde marka örneğinde yer alna ibarelerin tamamı bir bütün olarak benzerlik incelemesinde esas alınır ve markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. 

Örnek: “PETEK İNCİ” örneğinde “Sınıf 14: Kuyumculuk eşyaları için” benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur “PETEK” iken tanımlayıcı “inci” emtiasıyla ilişkili olmayan alanlarda benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur birlikte “PETEK İNCİ” ibareleridir. Bu nedenle “inci” emtiasıyla ilişkili olmayan mal ve hizmetler için aşağıdaki örnekler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. PETEK İNCİ  PETEK Bazı durumlarda tanımlayıcı unsur genel bir sektör adı olabilir.

Bu durumda, sektör adının geniş kapsamlı tanımlayıcılık niteliği dikkate alınarak, mal ve hizmetlerin daha geniş bir bölümünü ya da tamamını 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. MARKA İNCELEME KILAVUZU Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) C- Tanımlayıcı Unsurun Asli Unsurdan Önce Yer Alması Tanımlayıcı unsurun marka örneğinde asli ayırt edici unsurdan önce yer alması halinde benzerlik değerlendirmesinde asli unsurun ayırt edici niteliğinin derecesine bakılır. 

Asli unsurun ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ibarenin tek veya birden fazla kelime içermesi durumları ile karşılaşılabilir. 1) Ayırt edici ibarenin tek bir kelime olması Ortak ayırt edici ibare Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir kişi ismi ise ve markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin ait olduğu sektörde kişi isimlerine eklenen unvanlarla – sıfatlarla mal ve hizmet sağlayıcının ayrıştırılması genel kullanılan bir teamül niteliğinde ise, ya da ortak ibare ayırt edici niteliği düşük bir ibare ise, orta düzeydeki tüketici üzerindeki bütünsel algı esas alınarak markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

 Örnek:  (Sınıf 18) KAPORTACI ABDULLAH FRENCİ ABDULLAH (Sınıf 37) CİĞERCİ EMİN EMİN (Sınıf 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) Ortak ayırt edici ibare özgün ve ayırt edicilik gücü yüksek bir ibareden oluşuyor ya da ilgili sektördeki bilinirliği yüksek bir ibare ise başvuru 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. Örnek: KÜRKÇÜ KARAHİSARLI  KARAHİSARLI (Sınıf 18) BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU  GÜLLÜOĞLU (Sınıf 30, 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) 

2) Ayırt edici ibarenin birden fazla kelimeden oluşması MARKA İNCELEME KILAVUZU Ortak ayırt edici unsurun birden fazla kelimeden oluşması ve birden fazla kelimeden oluşan ayırt edici unsurun her iki markada da aynen yer alması durumunda, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunması ihtimali artmaktadır. Bununla birlikte ortak kelime unsurlarının Türkiye’de yaygın olarak kullanılan kişi isimlerini içermesi durumunda markalar bütünsel olarak yarattıkları algı bağlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer görülmeyebilir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir