Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. Her bir karşılaştırma sonucunda, tekniğin bilinen durumunda yer almayan en az bir özellik içermesi durumunda, başvuru konusu buluş yeni sayılır. Yenilik değerlendirmesi yapılırken, farklı kaynakların (belgeler, dersler ya da daha önceki kullanım) özellikleri birlikte kullanılmaz. 

Yenilik değerlendirmesi yapılırken, önceki tarihli yayının (belgeler, dersler veya önceki kullanım vb.) içeriğinin tümü dikkate alınır. Bu bağlamda, önceki tarihli yayında bir özelliğin tesadüfî mi, yoksa önemli bir bulgu olarak mı anıldığının önemi yoktur. Önemli olan, söz konusu özelliğin başvuru tarihinde ilgili teknik alanda uzman olan ortalama bir kişi tarafından anlaşılabilmesidir. 

Önceki rüçhan hakkına sahip bir başvurunun tekniğin bilinen durumu olarak kabul edilen ilgili içeriği aşağıda verilmektedir: 

– önceki tarihli rüçhana sahip bir başvurunun içeriği, rüçhanının kapsamını aşmıyorsa, başvurunun içeriği; 

– önceki tarihli rüçhana sahip bir başvurunun içeriği rüçhanının kapsamını aşıyorsa, başvurunun rüçhanın kapsamı içinde kalan içeriği,

 Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının (E doküman) yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.

Aynı şekilde, Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara (EPO, WIPO) yapılan başvuruların (EP, PCT), yayınlanan ilk metinleri de tekniğin bilinen durumuna dahildir. Ayrıca, Paris Sözleşmesi gereğince rüçhan hakları da göz önünde bulundurulacaktır (Paris Sözleşmesi madde 4). Bu tür dokümanlar (E dokümanlar) yenilik değerlendirilmesinde dikkate alınır, ancak buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. 

Yapılan araştırmada önceki tarihli bir rüçhana sahip olan, ancak henüz yayımlanmamış bir başvuru tespit edilirse, önceki başvurunun içeriği ve başvuru numarası sonraki başvurunun sahibine ancak önceki başvuru yayımlandıktan (halka açıldıktan) sonra bildirebilir. Diğer bir ifadeyle, önceki tarihli başvuru yayımlanmadan, bu başvuru ile ilgili bilgiler sonraki tarihli başvurunun sahibine bildirilmez. Tekniğin bilinen durumuna dahil herhangi bir madde veya terkip, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri, cerrahi dahil tüm tedavi yöntemlerinden birinde kullanılırsa bu maddeler patentlenebilir özelliktedir. (551 KHK madde 6 fıkra 2).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir