Buluş basamağı, özellikle inceleme raporu düzenlenirken kilit öneme sahip bir kriterdir. Patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, – yenilik kriteri öncelikli olmakla birlikte – buluş basamağı içermek zorundadır. Buluş, tekniğin bilinen durumu göz önünde bulundurulduğunda, teknik alanda uzman kişi için aşikar değilse, buluş basamağına sahiptir. Bir başka deyişle buluş, ilgili teknik alanda uzman bir kişi nazarında aşikar olmayan bir faaliyet sonucunda ortaya çıkmışsa, buluşu tekniğin bilinen durumunu aştığı (buluş basamağına sahip olduğu) kabul edilir. 

Her şeyden önce, patent uzmanı başvurunun rüçhan tarihinden önce kamuya ve dolayısıyla ilgili alanda teknikte uzman kişiye açık olan bilgiyi tespit etmek zorundadır. Buluş konusunun ortalama uzman kişi için aşikar olup olmadığının değerlendirilmesinde, o tarihteki tekniğin bilinen durumu ve teknikte uzman kişinin uzmanlık bilgisi temel alınır. Tekniğin bilinen durumunda yer alan doküman başka bir teknik alana giriyorsa, bu bilginin teknikte uzman kişinin bilgisi dahilinde olup olmadığı kuşkuludur. Bu durum en çok komşu teknik alanlarda görülmektedir. Bununla birlikte farklı teknik alanlarda uzman kişilerden oluşan bir grubun da, çoğu zaman teknik alanda uzman kişi olarak değerlendirilebileceği de unutulmamalıdır.

 Buluş basamağına sahip olup olmama ile ilgili karar, her buluşun kendi şartları içerisinde verilir. Karar, “korunması talep edilen teknik öğreti”, “tekniğin bilinen durumu” ve “ilgili teknik alanda uzman kişi” unsurları dikkate alınarak verilmelidir. Örneğin; gelişmede önemli bir atılım sağlanması, teknik önyargıların aşılması, uzmanların sonuçsuz kalmış çalışmaları, uzun süreli bir ihtiyacın karşılanması, temel ihtiyaç ürünlerinin basit ve düşük maliyetle üretilmesi veya üretim maliyetlerinin azaltılması gibi hususlar, buluş basamağının göstergeleri olabilir. Bu buluş basamağı göstergeleri, buluş basamağına karar verilirken dikkate alınmalıdır. İtiraz gerekçeleri hazırlanırken bu noktalara değinilmelidir. Bu noktalarla ilgilenmemek, incelemede önemli eksikliklere neden olabilir. İstem her zaman bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

Buluş Basamakları

Yani, buluş basamağı kriterinin değerlendirilmesinde, istemi oluşturan her bir özellik ayrı ayrı değerlendirilmez, istem bir bütün olarak düşünülür. Teknik ve teknik olmayan özellikleri (örn. hesaplama kuralları, zihinsel faaliyet olanları) bir arada bulunduran bir buluş konusunun buluş basamağı incelenirken, (ortak bir teknik etkiye katkısı olabileceğinden teknik olmayan özellikler de dahil) tüm buluş konusu incelenmelidir. Herhangi bir teknik bağlantısı olmayan ve koruma talep edilen buluş konusunun teknik özelliklerinin ana hatlarına dolaylı şekilde dahi katkıda bulunmayan teknik olmayan özellikler, buluş basamağı incelenirken dikkate alınmaz. Buluş basamağını nesnel ve öngörülebilir bir şekilde değerlendirebilmek için “problem ve çözüm yaklaşımı” uygulanmalıdır. Bu yaklaşımı kullanmama istisnai olmalıdır. Problem ve çözüm yaklaşımında üç ana aşama vardır: 

1) “en yakın tekniğin bilinen durumunun” belirlenmesi, 

2) çözülmesi gereken “objektif teknik problemin” saptanması, ve 

3) en yakın tekniğin bilinen durumundan ve objektif teknik problemden başlayarak, buluş konusunun teknik alanda uzman kişi için aşikar olup olmadığına karar verilmesi. 

Patent uzmanı, buluşun başvuru tarihinde veya rüçhan tarihinde aşikar olup olmadığı değerlendirmesini yaparken, buluşun halihazırda bilgisinin dahilinde olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Değerlendirme yaparken, geriye dönük bir yaklaşım (ex post facto) uygun olmaz. Rüçhansız bir başvuru için tekniğin bilinen durumunun değerlendirilmesi: Rüçhanlı bir başvuru için tekniğin bilinen durumunun değerlendirilmesi:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir