Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, yönetim sisteminin ve geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir.


Eğitimin Amacı:

Çevre Bakanlığı Mezuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması,
Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,
Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi.
ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı.
Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı
Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat.
Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi,
İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması.
Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim
programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı

KATILIMCILAR:


Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları
Eğitimin Süresi: 2 gün
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim Amacı:
Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Çevre Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.


Eğitimin İçeriği:

TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
TS-EN ISO 19001 Standardının Tanıtımı
Tetkik Çeşitleri
Tetkiğin Faydaları
Tetkiğin Yönetimi
Tetkiğin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkiğin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Sınav ve Değerlendirme


Katılımcılar:


Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları

Eğitimin Süresi: 2 gün
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı)


Eğitimin Amacı:


ISO 14001:2004 Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Eğitimin İçeriği:


Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
Kalite Yönetim Prensipleri
ISO 14001 İn Analizi
Çevre etki değerlendirme analizleri
Sistem Dokümantasyon Şartları
Kalite El Kitabı Çalışması
Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
Hazırlık ve Planlama
Doküman Gözden Geçirme
Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Denetim Planlama Çalışması
Soru Listesi Çalışması
Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları
ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi ve Tavsiyeler
Sınav

Katılımcılar:


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/ Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.
Eğitim Süresi: 4 gün – Toplam 40 saat

Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir