İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da – İtiraz varsa,  başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da  Başvuru sahibinin itirazlara cevap vermesi için tanınan süre (yapılan itirazların tebliğinden sonra üç ay) sona erdiğinde faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir ve bu karar başvuru sahibine bildirilir. 

Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden  belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Ücretin ödenmesi için süre belge kararının bildirim tarihinden itibaren üç aydır, ancak 3 aylık dolmadan ek bir ücret ödemek kaydıyla belge düzenleme ücretinin ödenmesi için bu süre üç ay daha uzatılabilir (bildirim tarihinden itibaren toplam altı ay). 

İlgili ücret ödendiğinde Faydalı Model için belge kararı verildiği Bültende yayınlanır. Belirtilen ücretin zamanında ödenmemesi durumunda Faydalı Model başvurusu için belge hazırlanmaz ve başvuru geri çekilmiş kabul edilir. Enstitü’nün kararına karşı itirazlar zaman sınırı olmaksızın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na iletilebilir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir