Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı;Türkiye’de yetişen ahududu (ağaç çileği) meyvesinden çıkan usarenin tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Ahududu Enfüzyonu”.

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.   

Coğrafi İşaretin Başvuru Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/014 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe işareti Başvuru Sahibi : MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Başvuru Sahibinin Adresi : Büyükdere Caddesi No:71 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul Ürünün Adı : Geleneksel Ahududu Likörü Coğrafi İşaretin Adı : Geleneksel Türk Ahududu Likörü Kullanım Biçimi : Etiketleme Coğrafi Sınırları : Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir. GELENEKSEL TÜRK AHUDUDU LİKÖRÜ   ÜRÜNÜN TANIMI: Türkiye’de yetişen ahududu (ağaç çileği) meyvesinden çıkan usarenin doğrudan kendisinin, hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Ahududu Enfüzyonu”na, “şeker şurubu”, “tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol” ve “demineralize su” ilave edildikten sonra, alkol derecesinin hacmen %25’e ayarlanması ve bu karışımın minimum 30 gün dinlendirilip filtrelenmesi ile elde edilen; tat, renk ve koku açısından ahududunun karakteristiğini taşıyan distile alkollü içkidir. 

Ürünün kimyasal özellikleri:

Geleneksel Türk Ahududu likörü asitliğini meyveden alır ve meyvenin karakteristik özelliğine göre asitlik miktarı asetik asit cinsinden hektolitresinde 3000 g. Civarındadır. İçki yapımında kullanılan maddeler ve 100 lt.deki bileşim oranları şu şekildedir: Ahududu Enfüzyonu: Hiç bir esans ve aroma kullanılmadan, tamamen ahududundan elde edilen meyve usaresinin kendisinden üretilen maseratın işlenerek filtrelenmesi sonucu elde edilen hammaddedir. Enfüzyon üretiminde %100lük alkol cinsinden 100 litre alkol için yaklaşık 144 kg. ahududu meyvesi kullanılır. Enfüzyonun likördeki karışım oranı %50’dir. 

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol: Tarımsal kökenli saf etil alkolün rektifikasyonu ile elde edilen etil alkoldür. Rektifikasyon; alkolde bulunan aldehit, ester, metil alkol, yüksek alkoller vb. safsızlıkların distilasyon kolonlarında kaynama ısılarının farklı olması prensibine göre ayrılması işlemidir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol’ün özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde gösterilmiştir. Etil alkolün likördeki karışım oranı %17’dir. 

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkolün Özellikleri: (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2005/11)   Özellikler Değerler Duyusal Özellikler Hammaddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmaz Alkol Miktarı (% Hacmen) Min % 96 Toplam Asitlik (mg/100 ml asetik asit olarak) Max. 1,5 Esterler (%100′ lük alkolde mg/100 ml etilasetat olarak) Max.1,3 Aldehitler (%100′ lük alkolde mg/100 ml asetaldehit olarak) Max. 0,5 Yüksek Alkoller (%100′ lük alkolde mg/100 ml metil-2 propanol 1 olarak) Max. 0,5 Metanol (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 50 Buharlaştırma kalıntısı (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 1,5 Uçucu azotlu bazlar (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 0,1 Furfural Tespit edilmemeli   Şeker Şurubu (Ağırlıkça yaklaşık %69-70’lik): Rafine beyaz şekerin su ile karıştırılıp Şeker Şurubu Hazırlama Tankı’nda buharla kaynatıldıktan sonra soğutulması ile elde edilir. 

Şeker şurubunun likördeki karışım oranı %16′ dır ve bu da yaklaşık 15 kg. şekere tekabül eder. Demineralize Su: Ham suyun önce kum filtresinden sonra reçine filtresinden geçirilerek yumuşatılması ve ters osmoz sistemi uygulanması ile elde edilen sudur. Demineralize suyun likördeki karışım oranı %17′ dir. Ürünün fiziksel özellikleri: Doğal yollarla üretildiği için meyvenin tat, koku ve rengini içerir. Dolayısıyla tipik ahududu tat ve kokusunda, meyveye özgü koyu kırmızı renkte ve berraktır. Geleneksel Türk Ahududu Likörü yurt içinde Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ve ilgili yasal mevzuata, yurt dışına yapılacak satışlarda uluslar arası ticarette geçerli standartlara göre tanımlanmakta ve üretilmektedir. Standartlarda ve mevzuatta değişiklik oldukça güncel olan standart ve düzenlemelere göre tanımı ve üretimi uyumlaştırılacaktır. 

ÜRETİM ALANI:

Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir. ÜRETİM METODU: Geleneksel Türk Ahududu likörünün üretimi tamamen hijyenik bir ortamda, el değmeden yapılır ve hiçbir aşamasında kimyasal işlem uygulanmaz. Üretim sürecini şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: 1- Meyve işleme 2- Maserasyon 3- Filtrasyon ile enfüzyon elde edilmesi 4- Demineralize su ve şeker şurubu ilavesi 5- Dinlendirme 6- Filtrasyon ve şişeleme Ana başlıklar halinde belirttiğimiz bu safhalarda işlemler şu şekilde yapılmaktadır: Fabrikaya getirilen ahududular kalite kontrolü yapıldıktan sonra tartılarak işlenmek üzere “Meyve İşleme Ünitesi” ne alınır. Meyve işleme makinelerinde sap ve meyve usaresi ayrılır. 

Elde edilen meyve usaresinin brix ve yoğunluğu kontrol edildikten sonra meyve usaresi tartı tankında miktarı tartılır. Elde edilen meyve usaresi ölçüm aşamasında, %85 alkol derecesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak “Ahududu Maseratı” haline getirilir. Elde edilen bu maserat, Maserasyon Tankları’na alınır ve bu tanklarda 3 ay bekletilir. Bu süreçte, tankların içindeki maserat, 15 günlük periyotlarla karıştırılır ve sıcaklığı 20-25°C’de tutulur. 3 ay sonunda maserat bez filtrelerden geçirilir (filtrasyon) ve “Ahududu Enfüzyonu” elde edilir. Elde edilen enfüzyon, Enfüzyon Tankları’na alınır. Enfüzyon, tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol, şeker şurubu ve demineralize su likör üretimine geçilmeden önce kontrol edilir. 

Likör Üretim Tankı’nda, üretilecek likör miktarına ve likörün sahip olması gereken alkol derecesine göre tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol enfüzyon ile karıştırılır. Ardından, demineralize su ve şeker şurubu ilave edilir. Bu aşamada, Likör Üretim Tankı’ndan numune alınarak duyusal ve analitik özellikleri kontrol edilir. Elde edilen karışım minimum 30 gün süreyle dinlendirilir. Dinlendirilmiş Geleneksel Türk Ahududu Likörü filtrelenir ve şişelenir. 

ÜRÜNÜN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ:

Ürünün ayırt edici özelliği, meyve aroması ve esanslar yerine tamamen meyvenin kendisinden elde edilen meyve usaresinden yapılması, yani tamamen doğal olmasıdır. Bu tür bi üretim sadece Türkiye’de yapılmaktadır. Diğer ülkelerde yapılan ahududu likörlerinde meyve aroması ve esanslar kullanılmaktadır. Geleneksel Türk Ahududu Likörü yapımında kullanılabilecek en iyi ahududu, özellikle İstanbul Boğazı’nın Tarabya, Sarıyer, Zekeriya köy, Beykoz ve civarlarında yetişen cinsidir. 

Dolayısıyla bu da likörün önemli özelliklerinden birisidir. Ahududu meyvesi İstanbul Boğazı bölgesi dışında Bursa ve Bilecik civarında da yetişmektedir ve Geleneksel Türk Ahududu Likörü İstanbul Boğazı bölgeleri ile Bursa ve Bilecik yöresinde yetişen ahududu meyvesinden üretilmektedir. Bu ahududunun rengi kırmızı, sarımtırak, gül pembe ve portakal rengi, meyvesi hafif tüylü, bol usareli ve aromalıdır. Bünyesinde A ve B vitaminlerini içerir. Bileşiminde limon asidi, elma asidi, pektin ve uçucu yağlar bulunur. Haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa meyve verir. 

ÜRÜNÜN MENŞE İŞARET OLMASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Ürün tüm dünyada sadece Türkiye’de bu şekilde üretildiği ve Türkiye sınırları içinde de herhangi bir yerde üretilebileceği için üretim alanının sınırları Türkiye sınırlarıdır. “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” sadece Türkiye’de üretilen ahududu likörüne özgü bir niteliğe sahiptir çünkü sadece Türkiye’de doğal ahududu suyundan, hiç bir esans ve aroma kullanılmadan ahududu likörü üretilmektedir. “Geleneksel Türk Ahududu Likörü”nün hammaddesi olarak kullanılan ahududu da Türkiye’de yetişen bir cinsidir. Hem hammaddesinin kalitesi hem de doğal olması nedeniyle “Geleneksel Türk Ahududu Likörü” hem Türkiye’de hem de yurtdışında ayrı bir yere sahiptir ve diğer ahududu likörlerinden ayrılmaktadır. DENETİM: Geleneksel Türk Ahududu Likörü üretimleri, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve başvuru sahibinin koordinasyonunda kurulacak komisyon tarafından denetlenir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir