Türk Vişne Likörü Coğrafi İşaret İlanı;Türkiye’de yetişen vişne meyvesinden, doğrudan kendisinin işlenmesi ile hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu.

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI  

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” 

Hhükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır. 

Coğrafi İşaretin Başvuru Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/011 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe işareti Başvuru Sahibi : MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Başvuru Sahibinin Adresi : Büyükdere Caddesi No:71 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul Ürünün Adı : Geleneksel Vişne Likörü Coğrafi İşaretin Adı : Geleneksel Türk Vişne Likörü Kullanım Biçimi : Etiketleme Coğrafi Sınırları : Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir. GELENEKSEL TÜRK VİŞNELİ LİKÖRÜ   ÜRÜNÜN TANIMI: Türkiye’de yetişen vişne meyvesinden, doğrudan kendisinin işlenmesi ile hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edilen “Vişne Enfüzyonu”na, “şeker şurubu”, “tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol” ve “demineralize su” ilave edildikten sonra, alkol derecesinin hacmen %32’ye ayarlanması, karanfil ile aromalandırılması ve bu karışımın minimum 20 gün dinlendirilip filtrelenmesi ile elde edilen; tat, renk ve koku açısından vişnenin karakteristiğini taşıyan distile alkollü içkidir. Ürünün kimyasal özellikleri: Geleneksel Türk Vişne likörü asitliğini meyveden alır ve meyvenin karakteristik özelliğine göre asitlik miktarı asetik asit cinsinden hektolitresinde 2000 g. civarındadır.

 İçki yapımında kullanılan maddeler ve 100 lt.deki bileşim oranları şu şekildedir: Vişne Enfüzyonu: Hiç bir esans ve aroma kullanılmadan, tamamen vişnenin kendisinden üretilen maseratın işlenerek filtrelenmesi sonucu elde edilen hammaddedir. Enfüzyon üretiminde % 100’lük alkol cinsinden 100 lt. Alkol için yaklaşık 267 kg. vişne meyvesi kullanılır ve enfüzyon alkol oranı % 31’dir. Enfüzyonun likördeki karışım oranı ise % 55’tir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol: Tarımsal kökenli saf etil alkolün rektifikasyonu ile elde edilen etil alkoldür. Rektifikasyon; alkolde bulunan aldehit, ester, metil alkol, yüksek alkoller vb. safsızlıkların distilasyon kolonlarında kaynama ısılarının farklı olması prensibine göre ayrılması işlemidir. Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkol’ün özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde gösterilmiştir. Etil alkolün likördeki karışım oranı % 15,6’dır. 

Tarımsal Kökenli Rektifiye Edilmiş Etil Alkolün Özellikleri: (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No: 2005/11)   Özellikler Değerler Duyusal Özellikler Ham maddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmaz Alkol Miktarı (% Hacmen) Min % 96 Toplam Asitlik (mg/100 ml asetik asit olarak) Max. 1,5 Esterler (%100′ lük alkolde mg/100 ml etilasetat olarak) Max.1,3 Aldehitler (%100′ lük alkolde mg/100 ml asetaldehit olarak) Max. 0,5 Yüksek Alkoller (%100′ lük alkolde mg/100 ml metil-2 propanol 1 olarak) Max. 0,5 Metanol (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 50 Buharlaştırma kalıntısı (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 1,5 Uçucu azotlu bazlar (%100′ lük alkolde mg/100 ml) Max. 0,1 Furfural Tespit edilmemeli   Şeker Şurubu (Ağırlıkça yaklaşık %69-70’lik): Rafine beyaz şekerin su ile karıştırılıp Şeker Şurubu Hazırlama Tankı’nda buharla kaynatıldıktan sonra soğutulması ile elde edilir. Şeker şurubunun likördeki karışım oranı %24’tür ve bu da yaklaşık 22,4 kg. şekere tekabül eder.

Demineralize suyun kullanımı

 Demineralize Su: Ham suyun önce kum filtresinden sonra reçine filtresinden geçirilerek yumuşatılması ve ters osmoz sistemi uygulanması ile elde edilen sudur. Demineralize suyun likördeki karışım oranı %5,4’tür. Karanfil: Likör üretiminde 100lt. likör için 0.6g. karanfil kullanılır. 100 litre %32 alkol dereceli Vişne likörü içeriği: Vişne enfüzyonu (Alk. %31) 55 litre (17.05 lt MA) Tarımsal kökenli etil alkol (%96) 15.6 litre (14.95 lt MA) Şurup 24 litre Demineralize su 5.4 litre Karanfil 0.6 g TOPLAM 100 litre Ürünün fiziksel özellikleri: Doğal yollarla üretildiği için meyvenin tat, koku ve rengini içerir. Dolayısıyla tipik vişne tat ve kokusunda, meyveye özgü koyu kırmızı renkte ve berraktır. Geleneksel Türk Vişne Likörü yurt içinde Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ve ilgili yasal mevzuata, yurt dışına yapılacak satışlarda uluslararası ticarette geçerli standartlara göre tanımlanmakta ve üretilmektedir. 

Standartlarda ve mevzuatta değişiklik oldukça güncel olan standart ve düzenlemelere göre tanımı ve üretimi uyumlaştırılacaktır. 

ÜRETİM ALANI: Ürün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şartlar ve tesislerin elverdiği her bölgede üretilebilir. 

ÜRETİM METODU: Geleneksel Türk Vişne likörünün üretimi tamamen hijyenik bir ortamda, el değmeden yapılır ve hiçbir aşamasında kimyasal işlem uygulanmaz. 

Üretim sürecini şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: 

1- Meyve işleme 

2- Maserasyon 

3- Filtrasyon ile enfüzyon elde edilmesi 

4- Demineralize su ve şeker şurubu ilavesi 

5- Dinlendirme 

6- Filtrasyon ve şişeleme Ana başlıklar halinde belirttiğimiz bu safhalarda işlemler şu şekilde yapılmaktadır: 

Fabrikaya getirilen vişneler kalite kontrolü yapıldıktan sonra tartılarak işlenmek üzere “Meyve İşleme Ünitesi” ne alınır.

 Meyve işleme makinelerinde sap, çekirdek ve meyve usaresi ayrılır. Elde edilen meyve usaresinin brix ve yoğunluğu kontrol edildikten sonra meyve usaresi tartı tankında miktarı tartılır. Elde edilen meyve usaresi maserasyon aşamasında, % 96 alkol derecesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak “Vişne Maseratı” haline getirilir. Elde edilen bu maserat, Maserasyon Tankları’na alınır ve bu tanklarda 3 ay bekletilir. Bu süreçte, tankların içindeki maserat, 15 günlük periyotlarla karıştırılır ve sıcaklığı 20-25°C’de tutulur. 3 ay sonunda maserat bez filtrelerden geçirilir (filtrasyon) ve “Vişne Enfüzyonu” elde edilir. Elde edilen enfüzyon, Enfüzyon Tankları’na alınır. 

Enfüzyon, tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol, şeker şurubu ve demineralize su likör üretimine geçilmeden önce kontrol edilir. Likör Üretim Tankı’nda, üretilecek likör miktarına ve likörün sahip olması gereken alkol derecesine göre tarımsal kökenli rektifiye edilmiş etil alkol enfüzyon ile karıştırılır. Ardından, demineralize su, şeker şurubu ve karanfil ilave edilir. Bu aşamada, Likör Üretim Tankı’ndan numune alınarak duyusal ve analitik özellikleri kontrol edilir. Elde edilen karışım minimum 20 gün süreyle dinlendirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir