Googleın en iyi fikir yarışmasında, beş proje ödüle ve desteklenmeye değer görülerek, bu projeler için 10 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verildi. Google Proje 10 üzeri 100 isimli projeye 170ten fazla ülkeden binlerce kişi 150 binin üzerinde fikir gönderdi. Bu gruptan, halka açık oylama için son 16 fikir belirlendi. Aşağıdaki beş fikir en çok oyu aldı ve Proje 10 üzeri 100ü bu fikirler kazandı. Son 12 ay içinde, bu fikirleri gerçekleştirmeye yönelik somut teklifler incelendi. Aşağıdaki küresel sorunların çözümü üzerinde çalışan beş başarılı kuruluşa toplam 10 milyon ABD doları verilmesi kararlaştırıldı.

İşte Google’un 10 milyon dolar akıtacağı projeler.

Fikir: Eğitimsel İçerik Ücretsiz Olarak Çevrimiçi Hale Getirilsin

Desteklenen proje: Khan Academy, 1600den fazla öğretim videosundan oluşan çevrimiçi kitaplığı aracılığıyla herkese, her yerden yüksek kaliteli, ücretsiz eğitim sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Daha fazla kurs oluşturulmasını desteklemek ve Khan Academynin temel kütüphanesinin dünyada en çok konuşulan dillere çevrilmesini sağlayabilmek için Google 2 milyon ABD doları veriyor.

Fikir: Bilim ve Mühendislik Eğitimi Yaygınlaştırılsın

Desteklenen proje: FIRST, ekip rekabetini öne çıkararak dünyanın her yerinde bilim ve matematik eğitimini tanıtan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Kuruluşun görevi, gençlerin profesyonel mühendisler ve bilim adamlarıyla birlikte çalışmalarını sağlamak ve gençlere gerçek dünya deneyimleri kazandırarak bilim ve teknoloji alanında önemli kişiler olma isteği aşılamak. Öğrenciler tarafından yönlendirilen ve daha fazla öğrenci ekibinin FIRSTe katılmasını sağlayacak yeni robot ekibi bağış toplama programlarının geliştirilmesi ve başlatılması için Google 3 milyon ABD doları verdi.

Fikir: Hükümet Daha Şeffaf Bir Hale Getirilsin

Desteklenen proje: Public.Resource.Org, ABDde kamuya açık devlet belgelerine çevrimiçi erişim sağlamaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. ABDnin yasal malzemelerine herkesin erişebilmesi için bunların çevrimiçi ortama taşınmasına yardımcı olmak üzere Google, Public.Resource.Orga 2 milyon ABD doları veriyor.

Fikir: Toplu Taşıma Alanında Yenilikler Teşvik Edilsin

Desteklenen proje: Shweeb, tek ray üzerindeki insan gücüyle çalışan araçların kullanıldığı, kısa/orta mesafeli, şehir içi kişisel ulaşım aracı için geliştirilmiş bir kavram. Şehir içinde Shweeb teknolojisinin test edilmesi amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek için Google 1 milyon ABD doları veriyor.

Fikir: Afrikalı Öğrencilere Nitelikli Eğitim Sağlansın

Desteklenen proje: Afrika Matematik Bilimleri Enstitüsü (AIMS), Güney Afrikanın Cape Town kentinde matematik ve bilim eğitimi veren, bu konuda araştırmalar yürüten bir merkez. AIMS’nin birincil odak noktası, yeni üniversite mezunlarının lisansüstü eğitim ve doktora çalışmaları öncesi gerekli becerileri ve bilgileri almalarına yardımcı olan, bir yıllık geçiş programı. Afrikada üniversite düzeyinde matematik ve bilim çalışmalarını yaygınlaştırmak üzere başka AIMS merkezlerinin açılmasını sağlamak için Google 2 milyon ABD doları veriyor.

Fikirler Nasıl Değerlendirildi?

Fikirlerin değerlendirme aşamasında çok sayıda etken göz önüne alındı. İşte bu etkenler:    * Topluluk: İnsanların birbirine bağlanmasına, topluluklar oluşturmalarına ve özgün kültürleri korumasına nasıl yardımcı olabiliriz?

* Fırsat: İnsanların, kendilerine ve ailelerine daha iyi bakmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?

* Enerji: Dünyanın, güvenli, temiz ve ucuz bir enerjiye yönlenmesine nasıl yardımcı olabiliriz?   

* Çevre: Daha temiz ve sürdürülebilir küresel bir ekosistemi teşvik etmeye nasıl yardımcı olabiliriz?   

* Sağlık: İnsanların, daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına nasıl yardımcı olabiliriz?   

* Eğitim: İnsanların, daha iyi eğitime daha fazla erişebilmelerine nasıl yardımcı olabiliriz?   

* Barınma: Herkesin yaşayacak güvenli bir yere sahip olmasına nasıl yardımcı olabiliriz?   

Diğer konular: Bazen en iyi fikirler, hiçbir kategoriye sığmazlar.

Puanlama yapılırken işte bu kriterler göz önüne alındı:   

* Kapsam: Bu fikir kaç insanı etkileyecek?   

* Derinlik: İnsanlar ne kadar derinden etkilenecek? İhtiyaç ne kadar acil?   

* Yapılabilirlik: Bu fikir bir veya iki yıl içinde uygulanabilir mi?   

* Etkinlik: Fikriniz ne kadar basit ve makul bir maliyetle gerçekleştirilebilir?   

* Etki süresi: Fikriniz ne kadar süreyle etkili olacak? 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir