Etkin Patent, isim tescili konusunda uzman marka danışman ve marka vekilleri aracılığıyla, hem tescil kriterlerine uygun hem de güçlü marka algısı yaratacak isimlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Ön Araştırma

İsim tescili için seçilen firma, şirket veya markanın önceden tescilli marka isimleriyle aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca, şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için koruma altına alınabilir.

Tescil İşlemleri

İsim tescili almak için öncelikle tercih edilen isimlerin nitelikleri ve markalaşmaya uygun olup olmadığı gözetilmelidir. Ayrıca isim tescil başvuru öncesi mutlaka önceden aynı/benzer isimlerin tescilli olup olmadığı araştırılmalıdır. Uzman tarafından İsim sorgulama sonucunda bir başkası adına aynı/benzer tescillerin olmaması halinde, konusunda deneyimli ve bilgili marka ve patent vekilleri aracılığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil işlemlerine başlanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Şahıs isim ve soy isimlerinin firma, şirket ve marka olarak kullanılması, bilinirlik kazandırmak ve ayırt edicilik kazandırmak veya ticareti yapılan mal ve hizmet gruplarıyla ilişkilendirmek oldukça güçtür.
 • Gerçekten kendi isim ve soy ismi ile ünlenmiş veya üretilen ürün ve hizmetlerin kişinin yetenekleriyle özdeşleşmesi halinde, örneğin, ressamlar, tasarımcılar, sanatçılar vb. alanlarda faaliyet gösteren şahısların isim ve soy isimleriyle marka oluşturması halinde bu bilinirlikten oldukça yarar sağlanabilir.
 • Yerel isimlerinin gelecekte çok önemli kazanımları olacağı, özellikle o yöre ile ünlenmiş veya ünlenme ihtimali olan isimlerin çok önemli marka değerleri olacağı öngörülmektedir.

İsim tescili, marka korumasının temelini oluşturur. Güçlü bir marka algısı yaratmak ve markanızı hukuki olarak koruma altına almak için mutlaka isim tescili yaptırmanız önerilir.

İsim Tescili Nasıl Alınır

İsim tescili, bir işletmenin veya şirketin isminin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi işlemidir. İsim tescili, markanın hukuki olarak korunmasını sağlar ve üçüncü kişilerin aynı veya benzer ismi kullanmasını engeller.

İsim Tescili İçin Gereklilikler

İsim tescili için öncelikle, tescil edilmek istenen ismin marka kriterlerine uygun olması gerekir. Marka kriterlerine uygun bir isim, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Ayırt edici olmalıdır: İsim, diğer markalardan kolayca ayırt edilebilmelidir.
 • Yeni olmalıdır: İsim, daha önceden tescil edilmiş olmamalıdır.
 • İyi niyetli olmalıdır: İsim, başkasının haklarını ihlal etmemelidir.

İsim Tescili Nasıl Yapılır?

İsim tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılması gerekir. Başvuru ve tescil işlemlerini TÜRKPATENT’ e vekil firma olarak kayıtlı Etkin Patent yürütmektedir.

Başvuru formunda, tescil edilmek istenen isim ve tescil kapsamı belirtilmelidir. Tescil kapsamı, markanın kullanılacağı mal ve hizmet gruplarını ifade eder.

Başvuru ücreti, markanın tescil kapsamına göre değişmektedir. Başvuru ücretleri, marka tescil ücreti sayfamızda yer almaktadır.

Başvuru Süreci

Başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda, başvurunun kabulü veya reddi kararlaştırılır.

Başvuru kabul edilirse, marka tescil belgesi düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir. Tescil belgesi, markanın hukuki olarak korunmaya başladığını gösterir.

İsim Tescili İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

İsim tescili yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Marka tescil başvurusu yapmadan önce, aynı veya benzer isimlerin daha önceden tescil edilip edilmediğinin araştırılması gerekir. Bu araştırma,  marka sorgulama sayfamızdan yapılabilir.
 • Marka tescili başvurusu yapılırken, markanın ayırt edici özelliğine dikkat edilmesi gerekir. İsim, diğer markalardan kolayca ayırt edilebilmelidir.
 • Marka tescili başvurusu yapılırken, markanın tescil kapsamının doğru belirlenmesi gerekir. Tescil kapsamı, markanın kullanılacağı mal ve hizmet gruplarını ifade eder.

İsim tescili, bir işletme veya şirketin marka değerini korumak için önemli bir adımdır. İsim tescili yaptırarak, markanızın hukuki olarak korunmasını sağlayabilir ve üçüncü kişilerin aynı veya benzer ismi kullanmasını engelleyebilirsiniz.

Alan Adı Tescili ve İsim Hakkı

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, alan adları işletmeler ve bireyler için önemli bir markalaşma aracı haline gelmiştir. Alan adları, işletmelerin ve bireylerin internet üzerinde bir kimlik kazanmalarını ve müşterileriyle bağlantı kurmalarını sağlar.

Alan Adı Tescili Nedir?

Alan adı tescili, bir işletmenin veya bireyin, bir internet sitesi için seçtiği ismin, bir alan adı sağlayıcısı tarafından tescil edilmesi işlemidir. Alan adı tescili, alan adının hukuki olarak korunmasını sağlar ve üçüncü kişilerin aynı veya benzer alan adını kullanmasını engeller.

İsim Hakkı Nedir?

İsim hakkı, bir kişinin veya şirketin isminin, hukuki olarak korunmasını sağlayan bir haktır. İsim hakkı, bir kişinin veya şirketin ayırt edici bir isminin kullanılmasına yönelik haklarını içerir.

Alan Adı Tescili ile İsim Hakkı Arasındaki İlişki

Alan adı tescili ve isim hakkı, farklı hukuki kavramlardır. Ancak, aralarında bazı benzerlikler de vardır. Her iki kavram da, bir kişinin veya şirketin ayırt edici bir isminin kullanılmasına yönelik haklarını korur.

Alan adı tescili, alan adının hukuki olarak korunmasını sağlar. İsim hakkı ise, bir kişinin veya şirketin isminin hukuki olarak korunmasını sağlar.

Alan Adı Tescili ve İsim Hakkının Farkları

Alan adı tescili ve isim hakkı arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

 • Alan adı tescili, bir internet sitesi için seçilen ismin tescilidir. İsim hakkı ise, bir kişinin veya şirketin isminin tescilidir.
 • Alan adı tescili, bir alan adı sağlayıcısı tarafından yapılır. İsim hakkı ise, ticaret sicili müdürlüğüne tescil edilir.
 • Alan adı tescili, tescil süresi boyunca geçerlidir. İsim hakkı ise, süresiz olarak geçerlidir.

Alan Adı Tescili ve İsim Hakkının Birlikte Kullanılması

Alan adı tescili ve isim hakkı, birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin ismi, aynı zamanda alan adı olarak da tescil edilebilir. Bu durumda, şirket, hem isim hakkına hem de alan adı hakkına sahip olur.

Alan adı tescili ve isim hakkı, işletmeler ve bireyler için önemli bir markalaşma aracıdır. Alan adı tescili ve isim hakkının birlikte kullanılması, işletmelerin ve bireylerin markalarını daha iyi korumalarını sağlar.