Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu ve ortalama tüketicinin bütünsel algısında tamamen farklı bir izlenim yaratan markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksızın 7/1(b) kapsamında benzer kabul edilmez. 

Örnek: Sınıf 29: malların tamamı. (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) Tanımlayıcı ibare içeren kelime markalarında, ortalama tüketicinin bütünsel algısı çerçevesinde asli ve tali unsurun kolaylıkla ayrıştırılamadığı, tanımlayıcı unsurun markanın ayırt edici gücünü arttırdığı durumlarda benzerlik incelemesinin asli ve tali unsur ayrıştırılmaksızın “bütünlük ilkesi” çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Örnek: STARWOOD (Sınıf 19)  STAR SERAMALL (Sınıf 35)  SERA (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) COSMOPOLITAN CLUB COSMOPOLITAN (Sınıf 6) (Ayırt edilemeyecek kadar benzer) NEVCLUB NEV (Sınıf 3) (Ayırt edilemeyecek kadar benzer değil) Tanımlayıcı ibarenin görsel, işitsel ve anlamsal olarak asli unsurun ayırt edicilik fonksiyonuna katkıda bulunmadığı; ortalama tüketicinin asli ve tanımlayıcı tali unsuru kolaylıkla ayırt edebildiği durumlarda inceleme asli ve tali unsur ayrıştırılarak yapılacaktır. 

Örnek: FIRAT SÜPERMARKET FIRAT HUNCAMETAL HUNCA (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Markaların ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün düşük olması veya kısa bir harf dizisinden oluşması, başvurunun bu unsurla birlikte kullanılan bir mal ve hizmet adından veya tanımlayıcı bir unsurdan oluşması halinde, markaların benzerliği yalnızca mal ve hizmet adının işaret ettiği mallar ve hizmetler bakımından değerlendirilecektir. Tescili istenen diğer mallarda veya hizmetlerde markanın bütün olarak bıraktığı etki dikkate alınacak, inceleme markayı oluşturan asli ve tali unsurlar ayrıştırılarak yapılmayacaktır.

Örnek: SUNVALF SUN Örnekte, markalar sadece “valfler ve ilgili emtialar” için ayırt edilemeyecek derecede benzer, diğer emtialar için ise yayınlanabilir niteliktedir. Aidiyet Bildiren Tamlamalar İyelik ekleri alan kelimeler birlikte kullanıldığı ibareyle birlikte anlamlı bir tamlama oluşturuyorsa, markalar birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmez. 

Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) İyelik eki yüklenen ibare ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan tamlama anlamlı değilse, iyelik eki alan kelimenin bütünsel marka algısını etkilemediği dolayısıyla markaların benzer olduğu kabul edilir. Örnek: BİZİMÇULLAS  ÇULLAS (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Markalarda ortak olarak yer alan kelime unsurunun önceki markaya ilişkin tanınmışlığı, yukarıda birinci paragrafta işaret edilen duruma bakılmaksızın, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik tespitine varılmasını sağlayacaktır. 

BİZİM VAKKO VAKKO (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) “Has”, “Öz”, “Yeni” Ön Ekleri “Has”, “öz” ve “yeni” gibi ön ekler genel olarak markaların benzerlik ilişkisini ortadan kaldırmaz. Bu ekler ilgili tüketici kesiminde aynı firmanın ürünü izlenimini bırakır. Bu nedenle bu tür ön eklerin markaya yeterli derecede ek ayırt edicilik katmadığı kabul edilir. 

Örnek: HAS KARACANLAR KARACANLAR ÇULLAS  YENİ ÇULLAS (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Bununla birlikte kullanılan ekler birlikte kullanıldığı ibareyle kaynaşmış ve kök kelimeden uzaklaşarak yeni ve farklı bir algı yaratmışsa markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir