Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyalanması, bu kopyalama halinin kolaylıkla tespit edilmesinin mümkün olması veya şekli unsurun tanınmış bir şekil olması durumunda, şekli unsurla birlikte farklı kelimelerin kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz. 

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)  (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Bununla birlikte; bu tip markalarda şekli unsurun ayırt edici gücü zayıfsa, şekil orijinal ve özgün bir şekil değilse, şekil marka örneğinde dikkat çekmeyen yardımcı bir unsur olarak yer alıyorsa bir bütün olarak yarattığı algı ve izlenim itibariyle markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmeyebilir. Kelime + Şekil Kombinasyonları – Kelime Benzerliği Kelime ve şekillerin birlikte kullanıldığı markalarda ayırt edici niteliği haiz kelimelerin tüketiciler tarafından daha kolay hatırlanan ve zihinde kalan unsurlar olduğu kabul edilir. 

Bu nedenle bu tür markalar arasındaki benzerlik incelemesinde kelime unsurları esas alınır. Dolayısıyla, kelime markalarında uygulanan genel benzerlik kriterleri bu tür markalar için de büyük oranda geçerlidir. Bu durumda, ayırt edici nitelikte ortak kelime ihtiva eden markalar, şekli unsurlar farklı olsa dahi, 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir. Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Renk ve Renk Kombinasyonları Renk kombinasyonları ile ilgili benzerlik incelemesinde uygulanacak temel kriter, inceleme konusu renk kombinasyonunun ve bu kombinasyonun çizime uygulanmış halinin aynı veya üst düzeyde benzer olmasıdır.

 Renk tonlarının birbirine çok yakın olduğu ve tüketicinin markaların aynı firmadan kaynaklandığını düşünmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu durumlarda markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir. Aşağıdaki örnekte her iki markada kullanılan renkler farklı tonda olsa dahi markalar bütün olarak bıraktıkları izlenimin üst düzeyde benzer olması nedeniyle ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir. (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Markanın şekil ve renk kombinasyonundan oluştuğu durumlarda ise benzerlik araştırmasında şeklin ayırt edici gücü dikkate alınacaktır. Her iki markada aynen yer alan şekil özgün ve ayırt edici özelliği yüksek bir şekil ise kullanılan renklerin farklı olması markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz. (Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir