Marka itirazları, karmaşık hukuki ve teknik konuları içerebilir. Bu nedenle, İtiraz sürecinde profesyonel yardım alınmalıdır. Marka ve patent alanında uzman bir avukat, itirazın başarılı olması için gerekli hukuki desteği sağlayabilir.

Marka itirazlarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • İtiraz süresinin kaçırılmaması: İtirazlar, TPE’nin kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. Süresi içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.
 • İtirazın gerekçelerinin güçlü olması: İtirazın haklı olması için, itiraz gerekçelerinin güçlü olması gerekir. İtiraz gerekçeleri, başvuru sahibinin markası ile itiraz edilen marka arasında karışıklık veya iltibasa yol açabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Delillerin yeterli olması: İtirazın gerekçelerinin desteklenmesine yönelik yeterli delillerin sunulması gerekir. Deliller, itiraz gerekçelerinin doğruluğunu kanıtlamalıdır.
 • İtirazın SMK’nın ilgili hükümlerine uygun olması: İtirazın SMK’nın ilgili hükümlerine uygun olması gerekir.

Marka itirazları, marka tescil başvurularında önemli bir aşamadır. İtiraz yoluyla, başvuru sahibinin haklarını korumak ve markasının tescil edilmesini sağlamak mümkündür. Ancak, itirazların başarılı olması için güçlü gerekçeler ve yeterli delillerle desteklenmeleri gerekir. Bu nedenle, itiraz sürecinde profesyonel yardım almak önemlidir.

 

Marka Bülteni Yayıma İtirazlar

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), her ay iki adet markalar bülteni yayınlamaktadır. Bu bültenlerde yayınlanan başvurulara, önceden tescilli marka sahipleri, iki ay içinde itiraz edebilirler.

Süresi içinde itiraz edilmemesi halinde, başvuru kesinleşir ve ancak itiraz sahibi tarafından dava yoluyla terkin edilebilir. Bu nedenle, tescilli markaların takibi ve itirazlar, benzer markaların tescil edilmesini engellemek için önemli bir araçtır.

İtirazın Önemi

Marka bülteni yayınına itiraz, başvuru sahibinin haklarını korumak için önemli bir yoldur. İtiraz yoluyla, itiraz sahibi, benzer markalar nedeniyle kendi markasının değerini ve itibarını korumayı amaçlamaktadır.

İtirazın Türleri

Marka bülteni yayınına itirazlar, iki şekilde yapılabilir:

 • Karışıklık ve iltibasa dayalı itirazlar: Bu tür itirazlarda, başvuru yapılan marka ile itiraz sahibinin markası arasında karışıklık veya iltibasa yol açabilecek nitelikte benzerlik olduğu iddia edilir.
 • Marka hakkına tecavüz teşkil ettiği iddia edilen itirazlar: Bu tür itirazlarda, başvuru yapılan marka, itiraz sahibinin marka hakkına tecavüz teşkil eder.

İtiraz Prosedürü

İtirazlar, TÜRKPATENT’in kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. İtiraz dilekçesinde, itiraz gerekçeleri ve delilleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İtiraz dilekçesine, itiraz edilen karara ilişkin TÜRKPATENT‘in kararı, itiraz gerekçelerini destekleyen deliller (örneğin, marka tescil başvurusu, önceki tarihli marka tescilleri, araştırma raporları vb.) ve itiraz edenin kimlik bilgileri eklenmelidir.

İtirazın Değerlendirilmesi

TÜRKPATENT, itiraz dilekçesini, itiraz gerekçelerini ve delilleri değerlendirerek bir karar verir. TÜRKPATENT itirazın haklı olduğuna karar verirse, başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesine karar verebilir. TÜRKPATENT itirazın haksız olduğuna karar verirse, itirazın reddine karar verebilir.

İtirazın Başarısız Olduğu Durumlar

İtirazın başarısız olmasının birkaç nedeni olabilir:

 • İtiraz gerekçelerinin güçlü olmaması
 • Delillerin yetersiz olması
 • İtirazın SMK’nın ilgili hükümlerine aykırı olması

İtirazlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka bülteni yayıma itirazlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İtiraz gerekçelerinin güçlü olması: İtirazın haklı olması için, itiraz gerekçelerinin güçlü olması gerekir. İtiraz gerekçeleri, başvuru yapılan marka ile itiraz sahibinin markası arasında karışıklık veya iltibasa yol açabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Delillerin yeterli olması: İtirazın gerekçelerinin desteklenmesine yönelik yeterli delillerin sunulması gerekir. Deliller, itiraz gerekçelerinin doğruluğunu kanıtlamalıdır.
 • Sürecin takip edilmesi: İtiraz sürecinin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması önemlidir.

Marka bülteni yayınına itirazlar, marka tescil başvurularında önemli bir aşamadır. İtiraz yoluyla, başvuru sahibinin haklarını korumak ve markasının tescil edilmesini sağlamak mümkündür. Ancak, itirazların başarılı olması için güçlü gerekçeler ve yeterli delillerle desteklenmeleri gerekir. Bu nedenle, itiraz sürecinde profesyonel yardım almak önemlidir.

Marka Bülten Yayıma İtiraz Ücretleri


HİZMET TÜRÜ
TÜRKPATENT HARCI| ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Yayıma İtiraz Ücreti640 TL (KDV Dahil)3.500 ₺+KDV4.840 TL (KDV Dahil)

TÜRKPATENT Kararlarına İtirazlar

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), marka tescil başvurularını inceleyerek karara bağlamaktadır. Bu kararlara karşı, başvuru sahibi veya itiraz sahibi, TÜRKPATENT’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) itiraz edebilir.

İtiraz Süresi ve Şekli

İtirazlar, TÜRKPATENT’in kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. İtiraz dilekçesinde, itiraz gerekçeleri ve delilleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İtiraz dilekçesine, itiraz edilen karara ilişkin TÜRKPATENT’in kararı, itiraz gerekçelerini destekleyen deliller (örneğin, marka tescil başvurusu, önceki tarihli marka tescilleri, reklamlar, faturalar, haberler, araştırma raporları vb.) ve itiraz edenin kimlik bilgileri eklenmelidir.

İtiraz Prosedürü

YİDK, itiraz dilekçesini, itiraz gerekçelerini ve delilleri değerlendirerek bir karar verir. YİDK, itirazın haklı olduğuna karar verirse, TÜRKPATENT’in kararının kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. YİDK, itirazın haksız olduğuna karar verirse, itirazın reddine karar verebilir.

İtirazın Başarısız Olduğu Durumlar

İtirazın başarısız olmasının birkaç nedeni olabilir:

 • İtiraz gerekçelerinin güçlü olmaması
 • Delillerin yetersiz olması
 • İtirazın SMK’nın ilgili hükümlerine aykırı olması

İtirazlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

TÜRKPATENT  kararlarına itirazlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İtiraz gerekçelerinin güçlü olması: İtirazın haklı olması için, itiraz gerekçelerinin güçlü olması gerekir. İtiraz gerekçeleri, başvuru yapılan marka ile itiraz sahibinin markası arasında karışıklık veya iltibasa yol açabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Delillerin yeterli olması: İtirazın gerekçelerinin desteklenmesine yönelik yeterli delillerin sunulması gerekir. Deliller, itiraz gerekçelerinin doğruluğunu kanıtlamalıdır.
 • Sürecin takip edilmesi: İtiraz sürecinin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması önemlidir.

Yargısal İnceleme

YİDK’nın kararlarına karşı, karara itiraz eden taraf ve/veya başvuru sahibi  kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir. Mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verirse, YİDK’nın kararını iptal edebilir.

Örnek Dava

Etkin Patent, “Taksim” ibaresine ilave ek ile yapılan bir başvurunun TÜRKPATENT’in tarafından re’sen reddedilmesi üzerine YİDK nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazda, “taksim” ibaresinin meşhur ve maruf bir yer olduğu, dolayısıyla tek başına “taksim” ibaresinin bir kişinin tekeline verilmeyeceği gibi, “taksim” ibaresine ilave eklerle yapılan başvurunun da önceden tek başına tescilli “taksim” markası gerekçe gösterilerek reddedilmemesi gerektiği ileri sürülmüştür.

YİDK, itirazın reddine karar vermiştir. Bunun üzerine Etkin Patent, YİDK’nın kararını Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava konusu yapmıştır. Mahkeme, Etkin Patent’in itirazını haklı bularak YİDK’nın kararını iptal etmiştir.

Sonuç

Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itiraz, başvuru sahibinin veya itiraz sahibinin haklarını korumak için önemli bir yoldur. İtiraz yoluyla, başvuru sahibinin markasının tescil edilmesi veya itiraz sahibinin haklarının korunması sağlanabilir. Ancak, itirazların başarılı olması için güçlü gerekçeler ve yeterli delillerle desteklenmeleri gerekir. Bu nedenle, itiraz sürecinde profesyonel yardım almak önemlidir.

TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Türk Patent Karara İtiraz Ücreti1.510 TL (KDV Dahil)3.500 TL+KDV5.710 TL (KDV Dahil)

İtirazlara Karşı Görüş Sunma (Savunma)

itiraza karşı görüş sunma

itiraza karşı görüş sunma

Marka tescil başvurusuna üçüncü taraflarca yapılan itirazlara, tebliğ tarihi itibariyle bir ay içinde itiraza karşı görüş sunma hakkı bulunmaktadır.

İtiraza Karşı Görüş Sunmanın Önemi

İtiraz sahibi, başvuru yapılan markanın kendisi tarafından tescilli bir marka ile karışıklık veya iltibasa yol açabileceği iddiasıyla itirazda bulunabilir. Bu durumda, başvuru sahibinin itiraza karşı görüş sunması, itirazın haklılığını ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir.

İtiraza Karşı Görüş Sunmanın Zorunluluğu

İtiraza karşı görüş sunulmaması halinde, başvurunun mutlaka reddedileceği kanısı oluşmamalıdır. Bu durumda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), itiraza ilişkin belgeleri ve başvuru sahibinin itiraza karşı görüş sunmadığına dair bildirimini dikkate alarak bir karar verecektir.

İtiraza Karşı Görüş Sunmanın Yasal Dayanağı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, itiraza karşı görüş sunma hakkını düzenlemektedir. Buna göre, itiraz sahibi, itiraza karşı görüş sunma hakkına sahiptir.

İtiraza Karşı Görüş Sunma Süresi

İtiraza karşı görüş, itirazın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sunulmalıdır.

İtiraza Karşı Görüşün İçeriği

İtiraza karşı görüş, itiraz sahibinin ileri sürdüğü gerekçeleri ve delilleri reddetmeye veya azaltmaya yönelik olmalıdır. İtiraza karşı görüşte, aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

 • İtiraz sahibinin ileri sürdüğü gerekçelerin ve delillerin yanlış veya yanıltıcı olduğu
 • Başvuru yapılan markanın itiraza konu markalarla karışıklık veya iltibasa yol açmadığı
 • Başvuru yapılan markanın tescil edilmesinin haklı gerekçeleri

İtiraza Karşı Görüşün Sunulmaması Halinde Oluşan Sonuçlar

İtiraza karşı görüş sunulmaması halinde, aşağıdaki sonuçlar oluşabilir:

 • TÜRKPATENT, itiraza ilişkin belgeleri ve yasal mevzuatları  dikkate alarak bir karar verecektir.
 • TÜRKPATENT, itirazın haklı olduğuna karar verebilir ve başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.
 • TÜRKPATENT, itirazın haksız olduğuna karar verebilir ve başvuruyu tescil eder.

Sonuç

İtiraza karşı görüş sunmak, başvuru sahibinin haklarını korumak için önemli bir yoldur. İtiraza karşı görüş sunarak, itirazın haklılığını ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir ve başvurunun tescil edilmesini sağlayabilirsiniz.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücretleri

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Yayıma İtiraza Karşı görüş (SAVUNMA) sunmaYok3.500 TL+KDV4.200 TL (KDV DAHİL)