Nevi değişikliği,  yani Tür Değişikliği bir işletmenin hukuki şeklinde meydana gelen değişikliktir. Nevi değişikliği, bir işletmenin mevcut hukuki şeklinden farklı bir hukuki şekle geçmesi anlamına gelir.

Nevi Değişikliği Neden Yapılır?

 

Nevi değişikliği, aşağıdaki nedenlerle yapılabilir:

 • İşletmenin büyümesi veya küçülmesine bağlı olarak: İşletme büyüdükçe veya küçüldükçe, mevcut hukuki şeklinin ihtiyaçları karşılamayabilir. Bu durumda, işletmenin daha uygun bir hukuki şekle geçmesi gerekebilir.
 • İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak: İşletme faaliyet alanını değiştirdiğinde, mevcut hukuki şeklinin gereklilikleri değişebilir. Bu durumda, işletmenin daha uygun bir hukuki şekle geçmesi gerekebilir.
 • İşletmenin mali durumuna bağlı olarak: İşletme mali olarak zor duruma düştüğünde, mevcut hukuki şeklinin sürdürülmesi zor olabilir. Bu durumda, işletmenin daha uygun bir hukuki şekle geçmesi gerekebilir.

Nevi Değişikliği Türleri

Nevi değişikliği, aşağıdaki türlerde yapılabilir:

 • Şirketlerin nevi değişikliği: Limited şirket, anonim şirket, kooperatif gibi şirketler, farklı bir hukuki şekle geçebilirler.
 • Kişi işletmelerinde nevi değişikliği: Şahıs şirketi, gerçek kişiden tüzel kişiye dönüşebilir veya tam tersi bir dönüşüm yapabilir.
 • Derneklerde nevi değişikliği: Dernek, vakıf gibi kuruluşlar, farklı bir hukuki şekle geçebilirler.

Nevi Değişikliği İşlemleri

Nevi Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Nevi değişikliği işlemleri, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Nevi değişikliği kararının alınması: İşletme, yönetim kurulu kararı ile nevi değişikliği kararı alır.
 2. Gerekli belgelerin hazırlanması: Nevi değişikliği için gerekli belgeler hazırlanır.
 3. Resmi makamlara başvuru yapılması: Nevi değişikliği için gerekli belgeler, ilgili resmi makamlara başvuru yapılır.
 4. Nevi değişikliğinin tescil edilmesi: Nevi değişikliği kararı, ilgili resmi makamlar tarafından tescil edilir.

Nevi Değişikliği Sonuçları

Nevi değişikliğinin sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmenin hukuki şekli değişir.
 • İşletmenin vergilendirme şekli değişebilir.
 • İşletmenin mali yükümlülükleri değişebilir.
 • İşletmenin tüzel kişilik yapısı değişebilir.

Nevi Değişikliği Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nevi değişikliği yaptırırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Nevi değişikliğinin, işletmenin ihtiyaçlarına uygun olması gerekir.
 • Nevi değişikliğinin, işletmenin mali durumuna uygun olması gerekir.
 • Nevi değişikliğinin, ilgili resmi makamların şartlarına uygun olması gerekir.

Sonuç

Nevi değişikliği, bir işletmenin hukuki şeklinde meydana gelen önemli bir değişikliktir. Nevi değişikliğinin, işletmenin ihtiyaçlarına ve mali durumuna uygun olarak yapılması gerekir.