Yeni mağaza ve işyeri açmak isteyenlere, akılda kalıcı, güzel ve yaratıcı şirket isimleri ve firma isimleri bulmak için öneri ve örnekleri bulabilirsiniz.

Etkin Patent olarak;  yaratıcı yeni marka, şirket ve firma isimlendirme hizmetlerini tescil garantisiyle sunmanın yanı sıra istek olması halinde logo dahil sıfırdan kurumsal kimlik tasarımı da yapmaktayız. Ayrıntılar için marka danışmanlarımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.

Yaratıcı, çekici ve karizmatik yani ayırt edici gücü yüksek isimleri bulmanıza yardımcı olabilecek görüşlerimizi  ve isim örneklerini aşağıda incelemenizi öneriyoruz.

ŞİRKET İSİMLERİ

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Şirket kuruluşlarında Ticaret Unvanı olarak kullanılacak şirket isimleri tercihi aslında oldukça çok önemsenmesi gerekmektedir.


Yalnız Ticaret Odalarına, şirket isimlerinin ticaret unvanı olarak kayıt, tescil, koşul ve kriterleriyle şirket ismindeki marka niteliğinde kullanılan kök sözcüğünün marka hukuku bakımından kriterler oldukça farklıdır.


Çoğunlukla uzun bir arayıştan sonra bulunan ve oldukça benimsenen şirket ismi, tescil kriterleri araştırılmadan ticaret odalarına kayıt edildiği, tek başına bu kaydın şirket isminin kullanma ve koruma hakkına sahip olduğu gibi yanlış bir kanaat vardır.  

Oysa şirket isimlerini unvan olarak ticaret odaları kayıt yaptırırken, şayet önceden ilk sözcük bir başkası tarafından kayıt ve tescil edilmişse ise,  ilave bir ek kullanılarak kayıt ve tescil yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu kayıt asli ve baskın unsur olan kök kelime aynı faaliyet alanlarında bir başkası adına marka tescil var ise, ileride telafisi güç  maddi ve manevi sorun ve sonuçlarla karşılaşma tehlikesi bulunmaktadır.  

ŞİRKET İSMİ ÖRNEKLERİ

Şirketlerin kuruluş aşamalarında oldukça önemli olan olan hususları şirket isim örnekleri üzerinde açıklamaya çalışacağız. Örneğin Önceden  “Şirket İsimleri Ticaret Limited Şirketi” unvanı yani şirket isminin tescilli olsa dahi “Güzel Şirket İsmi Ticaret Limited Şirketi” şeklinde kayıt ve tescil yapılabilmektedir. Burada sadece başlangıçtaki ilk iki veya üç sözcüğün niteliklerine bakılmaksızın farklılıkları tescil için yeterli olsa da marka hukuku bakımından iki şirket ismini yeteri derecede ayırt edicilik sağlamayabilir.

Şöyle ki; şayet “Şirke isimleri” ibareleri Danışmanlık hizmet gruplarında bir başkası adına tescil ise “Güzel Şirket İsmi“ şeklinde kullanım marka tecavüzü niteliğindedir. Sözcükler farklı gibi görünse de anlamsal benzerlik olduğundan ticaret odasına kayıtlı olsa dahi marka niteliğinde kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edilmektedir.

Yine örneğin önceki örnekte olduğu gibi  “Şirket İsimleri Tic. Ltd.Şti.” şeklinde şirket ismi kayıtlı ve tescil olsa bile, sonraki örneğin “Güzel Şirket Adı A.Ş.” şeklinde şirket ismi ticaret odalarına kayıt tescil koşullarını karşılayabilir ancak her iki şirket unvanındaki “Şirket isimleri” ve “Güzel Şirket Adı” ibareleri kavramsal olarak benzer olmaları, aynı faaliyet alanlarında kullanılması nedeniyle iltibas tehlikesi yaratacağından bütün olarak da her iki şirket isimlerinin benzer olduğu kabul edilmektedir.

Şayet her iki şirketin de marka tescil yoksa olası çekişmeler haksız rekabet hükümleri çerçevesinde çözümlenirken ilk kayıt eden öncelikli ve üstün hak sahibi olduğundan sonraki şirket ismi yani ticaret unvanın terkine karar verilir. Ancak her iki ticaret unvanı da tescilli olması ve tescilden doğan hakkın kullanımı gibi görüldüğünden ceza ve tazminat şartları oluşmayacaktır.

Ancak aynı örnek üzerinden gidersek “Şirket İsimleri” markası tescil edilmiş ise,  bir başkası “şirket adı”, “Güzel Şirket isimleri”, “karizmatik şirket isimleri“, “orjinal şirket isimleri”  “vb. sözcükleri barındıran  şirket isimleri Ticaret Unvanı olarak kayıt ve tescilli olsa bile  marka niteliğinde kullanılmayacağı gibi, unvanın bütünü haricindeki her türlü kullanım (kök kelime/kelimeler)  marka tecavüzü niteliğindedir.                                        

Dolayısıyla şirket isimleri seçerken Ticaret Odalarına kayıt ve tescil koşullarından ziyade marka tescil ve hukuki kriterlere uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde yıllar sonra olsa bile telafisi güç zararlarla karşılaşabilirsiniz.

ŞİRKET İSMİ ÖNERİLERİ

Şirket ismi önerilerimizin en önemlisi, şirket isimlerini hem ticaret unvanı hem de marka isimleri olarak kullanmak başlangıçta cazip görünse de sonradan yaşanabilecek sorunlar düşünülerek karar verilmesi yararlı olacaktır.

Şirket ismini kayıt tescil ettikten sonra, odalar, dernek, Vergi daireleri, Bankalar, Sözleşmeler vs. zamanla yığınla iş ve işlemlerde kayıtlı olacağından bir şekilde değişmesi halinde ciddi prestij kayıpları yaşanabilir.

Onun için aynı şirket ismini hem ticaret unvanı hem de ürün veya hizmet markası olarak kullanmadan önce mutlaka iyi düşünülmeli ve planlanmalıdır. Örneğin şirket ismininiz kök kelimesini bir ürün için marka olarak kullanıyor ve bir şekilde bu ürünle ilgili yanlış veya kötü imajın ortaya çıkması halinde şirket ismini de değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ki bu durumda sadece ürün değil önceden bir çok sözleşme, banka, vergi dairesi vs. önceden kayıtlı ticaret unvanını değiştirmek zorunda kalacağınız için hem ciddi maliyet ve emek harcanabileceği gibi ciddi prestij kayıpları da yaşanabileceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yine şirket isimlerini tercih ederken, unvanın uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Eskiden ve halen şirket kuruluş sözleşmelerinde yazılı birbirinden farklı sektör isimleri sıralanarak oldukça uzun ticaret unvanları kayıt edilmektedir.

Şirketler asıl faaliyet alanlarıyla anılması önemlidir. Örneğin Ticaret Unvanlarında asıl faaliyet alanlarının yanı sıra sonradan düşünülen faaliyet alanlarının da eklenmesi şirket imajına oldukça zarar verir. Örneğin “Şirket İsimleri” isminde şirketiniz var ve ileride farklı alanlarda da ticaret yapmayı düşündüğünüzden “Şirket isimleri Bilgisayar ve Elektronik ve Tekstil Ltd. Şti.” şeklinde bir şirket unvanı şirket ve marka imajına zarar verebileceği gibi, aynı şirketin birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği algısı nedeniyle asıl faaliyet alanınızda uzman ve deneyim olmadığı algısı yaratabilir.

Her müşteri asıl faaliyet alanında uzman ve deneyimli olan ekiplerle çalışmak istediği için, küçük veya büyük farklı alanlarda hizmet gösterseniz bile (örneğin web tasarım hizmetinin yanı sıra donanım ve yazılım  satsanız dahi) şirket isminiz “Şirket İsmi Ltd.Şti ve/veya en fazla “Şirket İsmi Hizmetleri Ltd.Şti.” olması çok daha uygun olacaktır.

KARİZMATİK ŞİRKET İSİMLERİ

Karizmatik şirket isimlerinin en büyük özelliği ayırt edici gücü yüksek, akılda kalıcı ve kolay hatırlanabilir olmasının yanı sıra, gücü temsil eden kahramanlar,  pop starları vb. ünlülerle özdeşleşerek logo, sembol veya maskot  etrafında bir hikaye oluşturulmuş şirket isimleri olarak tanımlanabilir. 

Örneğin Starbucks ismini, Moby Dick kitabında kahve ticaret yapan Starbuck karakterinden almıştır