Patent, buluş sahibine, buluşunu belirli bir süre boyunca başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını engelleme hakkı veren bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patent başvurusu, buluş sahibinin, buluşunu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde koruma altına alma talebidir.

Patent başvurusu, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Başvuru formu: Başvuru sahibinin bilgilerini içeren formdur.
 • Tarifname: Buluşun açıklandığı belgedir.
 • İstemler: Buluşun nelerden ibaret olduğunu özetleyen cümlelerdir.
 • Özet: Buluşun kısa bir açıklamasıdır.
 • Teknik resimler: Buluşun anlaşılmasını kolaylaştıran çizimlerdir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu,  TÜRKPATENT” e kayıtlı Etkin Patent uzman vekillerince yapılmaktadır.  

 • Başvuru formu: Başvuru sahibinin bilgilerini içeren formdur.
 • Tarifname: Buluşun açıklandığı belgedir.
 • İstemler: Buluşun nelerden ibaret olduğunu özetleyen cümlelerdir.
 • Özet: Buluşun kısa bir açıklamasıdır.
 • Teknik resimler: Buluşun anlaşılmasını kolaylaştıran çizimlerdir.

Patent Başvuru Formu

Patent başvuru formu, başvuru sahibinin bilgilerini içeren bir formdur. Başvuru formunda, başvuru sahibinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb  bilgiler yer alır.

Tarifname

Tarifname, buluşun açıklandığı belgedir. Tarifnamede, buluşun ne olduğu, nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı ve diğer buluşlardan farkı açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılmalıdır. Tarifname, buluşun tam olarak anlaşılabilmesi için yeterli bilgi içermelidir.

İstemler

İstemler, buluşun nelerden ibaret olduğunu özetleyen cümlelerdir. İstemler, buluşun kapsamını belirler. İstemler, açık, net ve kesin bir şekilde yazılmalıdır.

Özet

Özet, buluşun kısa bir açıklamasıdır. Özet, buluşun ne olduğu, nasıl çalıştığı ve ne işe yaradığı hakkında genel bir bilgi verir. Özet, başvuru formunun bir parçasıdır ve başvurunun yayınlanmasından sonra herkes tarafından görülebilir.

Teknik Resimler

Teknik resimler, buluşun anlaşılmasını kolaylaştıran çizimlerdir. Teknik resimler, buluşun şeklini, boyutunu ve çalışma prensibini gösterir. Teknik resimler, buluşun tam olarak anlaşılabilmesi için gereklidir.

Patent Başvurusu Öncesi Ön Araştırma

Patent başvurusu yapmadan önce, buluşun yeni olup olmadığının ve başkaları tarafından daha önce yapılmış olup olmadığının araştırılması gerekir. Patent araştırma, buluşun patentlenebilir olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

Patent Başvurusu Sonrası Süreç

Patent başvurusu, TÜRKPATENT tarafından incelenir. Başvurunun uygun bulunması halinde, buluşa patent verilir. Patent, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir.

Patent Ön Araştırma

Patent ön araştırma, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde bulunan   patent sorgulama aracı ile yapılabilir. Ayrıca, uluslararası patent araştırma veritabanlarından da ücretsiz patent sorgulama yapılabilir.

Uluslararası Patent Araştırma Veritabanları 

Türkiye dahil takriben 100 ülkedeki önceki patent başvuru ve tescillerin araştırması, uluslararası patent araştırma bu https://tr.espacenet.com/  linkten yapabilirsiniz. Bu veritabanlarından bazıları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Ücretsiz Uluslararası Patent Araştırma Yapacağınız  Kaynaklar Şunlardır;

1.Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) patent araştırma veritabanı

Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

2.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  PATENTSCOPE Simple Search

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile 33 milyonun üzerinde (2.2 milyon civarında PCT başvurusu olmak üzere) patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

3. uspto Search for patents

ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veritabanıdır.

4. Avrupa Patent Ofisi (EPO)   eSearch plus

Avrupa Birliği (EUIPO) Toplu Tasarım Tescilleri araştırma sayfasıdır.

4. Google Patents

Google firmasının online patent araştırma veritabanıdır. Veritabanı ile ABD patent dokümanlarına (8 milyon patent belgesi ve 3 milyon patent başvurusu) ulaşabilirsiniz.

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Yukarıdaki linkten birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri görebilir ve bunlar üzerinden de marka, tasarım, faydalı model  ve  patent sorgulama yapabilirsiniz.

Patent Başvuru Formu

Patent başvuru formu, buluş sahibinin buluşunu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde koruma altına alma talebini içeren bir belgedir. Başvuru formu, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1. Başvuru Bilgileri

 • Başvuru Şekli: Başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan veya vekil aracılığıyla yapılıp yapılmadığını gösterir.
 • Erken Yayın Talebi: Başvurunun yayımlanma süresinin kısaltılmasını talep eder.
 • Türkçe Çeviri Süre Talebi: Başvurunun Türkçeye çevrilmesini talep eder.
 • Referans Numarası: Önceki bir başvuruya yapılan atıf için kullanılır.
 • Patent Sınıfı: Buluşun hangi patent sınıfına girdiğini gösterir.
 • Tarifname Dili: Tarifnamenin hangi dilde yazıldığıdır.
 • Buluş Başlığı: Buluşun kısa bir özetini verir.
 • Tarifname: Buluşun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ne işe yaradığını açıklayan belgedir.
 • İstemler: Buluşun nelerden ibaret olduğunu özetleyen cümlelerdir.
 • Özet: Buluşun kısa bir açıklamasıdır.
 • Resim: Buluşun anlaşılmasını kolaylaştıran çizimlerdir.

2. Başvuru Sahibi

 • Adı-Soyadı/Unvanı: Başvuru sahibinin adı, soyadı veya unvanı.
 • Adres: Başvuru sahibinin adresi.
 • Uğruğu: Başvuru sahibinin uyruğu.
 • TC Kimlik/Vergi Numarası: Başvuru sahibinin TC kimlik numarası veya vergi numarası.

3. Buluş Sahibi

 • Adı-Soyadı: Buluşun sahibinin adı ve soyadı.
 • Adres: Buluşun sahibinin adresi.
 • TC Kimlik Numarası: Buluşun sahibinin TC kimlik numarası.
 • Uyruğu: Buluşun sahibinin uyruğu.

4. Rüçhan Bilgileri

 • Rüçhan Çeşidi: Rüçhan hakkının ne türden olduğunu gösterir.
 • Ülke Sergi Adı: Rüçhan hakkının alındığı ülkenin adı.
 • Başvuru Numarası: Rüçhan hakkının alındığı başvuru numarası.
 • Tarih: Rüçhan hakkının alındığı tarih.

5. Vekil Bilgisi

 • Ad: Vekil veya vekil firmanın adı.
 • Unvan: Vekil veya vekil firmanın unvanı.
 • Adres: Vekil veya vekil firmanın adresi.
 • Telefon Numarası: Vekil veya vekil firmanın telefon numarası.
 • E-posta Adresi: Vekil veya vekil firmanın e-posta adresi.

6. Ödeme Bilgisi

 • Ödeme Şekli: Ödemenin nasıl yapıldığı.
 • Dekont/Ödeme Tarihi: Ödemenin yapıldığı tarih.
 • Dekont/Provizyon Numarası: Ödemenin yapıldığına dair belgenin numarası.
 • Tutar: Ödenen tutar.

7. Fatura Bilgisi

 • Ödeme yapan şahıs/şirket bilgileri: Ödemeyi yapan kişinin veya şirketin adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.

8. Diğer Başvuru Sahipleri

 • Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır.

9. Diğer Buluş Sahipleri

 • Birden Fazla Buluş Sahibi Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır.

10. Diğer Rüçhan Bilgileri

 • Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır.

Patent Başvuru Ücreti

Patent başvuru ücreti, buluş sahibinin buluşunu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde koruma altına alma talebini karşılığında ödenmesi gereken bir ücrettir. Başvuru ücreti, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan tarifeye göre hesaplanır.

Başvuru Ücreti Ödeme Süreleri

Başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenebilir. Başvuru ücretinin 2 ay içinde ödenmemesi durumunda, başvurunun işleme alınması durdurulur.

Rüçhanlı Başvurular

Rüçhanlı başvurularda, rüçhan hakkının alındığı her ülke için ayrı bir başvuru ücreti ödenmesi gerekir. Rüçhanlı başvuru ücretleri, başvuru sahibi tarafından Çevrimiçi (Online) Evrak (ÇES) sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre hesaplanır.

Türkçe Çeviri Ücreti

Başvuru aşamasında tarifname takımı, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmi dillerinden biri ile verilebilir. Ancak, patent veya faydalı model başvurularında, Türkçe çeviriler herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜRKPATENT’e gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe çeviri ücreti, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan tarifeye göre hesaplanır.

Patent Tarifnamesi

Patent tarifnamesi, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı en önemli kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Tarifnamenin Unsurları

Patent tarifnamesi, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Buluş Başlığı: Tarifnamenin en başına, buluşun kısa ve öz bir açıklaması olarak yazılmalıdır. Buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
 • Teknik Alan: Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca belirtilir.
 • Tekniğin Bilinen Durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır.
 • Buluşun Amacı: Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır.
 • Buluşun Açıklaması: Tarifnamenin en önemli kısmıdır. Buluşun tüm detayı ile anlatıldığı bu kısımda, buluşun teknik özellikleri, çalışma prensibi ve uygulama alanları açıklanmalıdır.
 • Şekillerin Açıklaması: Başvuruda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
 • Şekillerdeki Referansların Açıklaması: Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları bir liste halinde belirtilmelidir.

Tarifnamenin Hazırlanması

Patent tarifnamesi hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından yazılmalıdır.
 • Tarifname, açık, anlaşılır ve teknik bir dille yazılmalıdır.
 • Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatmalıdır.
 • Tarifname, buluşun tekniğin bilinen durumundan farklı olan yönlerini vurgulamalıdır.
 • Tarifname, buluşun sanayiye uygulanabilirliğini açıkça göstermelidir.

Patent İstemleri

Patent istemleri hazırlanırken aşağıda yazılı unsurlara dikkat edilmelidir.

1. İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin
belirtildiği alandır. Yani koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması
istenen teknik özellikler istemlere yazılması gerekir. İstemlerde yazılmayan özellikler
yeni olsa bile korunamaz.

2. İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.

3. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka
açıklanmış olması gerekir. Dahası istemler, tarifnamede anlatılan buluşun
kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

4. İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem
içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler
varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana
(bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir
(bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem
sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya
kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan
birinin oluşması gerekir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde
korunmasının uygunsuz olması.

Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında
en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin
her birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır.

A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleri

İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği
— İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup,
özelliği —

B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri

– İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:
İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
– İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup,
özelliği — İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihaz
olup, özelliği —
İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği —

5. İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:
İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği — – Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:

6. İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği –

7. Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım,
“olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade
edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya
özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım
olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

8. Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç
kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem …..’deki ……” şeklinde) bulunulmalıdır.
Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler
belirtilmelidir.

Ürün/aparat istemleri:

1) Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;

-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,
-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,
-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ile
bu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.

2) İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağ
kapak (4),

3) sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerine
takılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentik
girintileri (6) içermesidir.

Yöntem (metot) istemleri:

1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;
– ahşap malzemenin kesilmesi (101),
– kesilen malzemenin boyanması (102),
– boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),
– kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),
– kapının preslenmesi (105),
işlem adımlarından oluşmasıdır.
2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ……………
3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması adımında ………

9. İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü
bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile
tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına
“yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı
sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve
parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan
fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ………… sahip olmasıdır” şeklinde).

10. İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet
kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.

Patent Özeti ve Teknik Resimleri

Patent başvurusunda, buluşun teknik özelliklerini ve faydalarını özetleyen bir özet ve buluşun görsel bir temsilini sağlayan teknik resimler bulunur.

Patent Özeti

Patent özeti, buluşun en önemli teknik özelliklerini ve faydalarını kısaca özetlemelidir. Özet, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve patentin koruma kapsamını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

Patent özetinde bulunması gerekenler

 • Buluşun adı veya başlığı
 • Buluşun amacı veya fonksiyonu
 • Buluşun temel teknik özellikleri
 • Buluşun sağladığı faydalar

Patent özetinde bulunmaması gerekenler

 • Buluşun ayrıntılı açıklaması
 • Tekniğin bilinen durumu
 • Buluşun nasıl uygulanacağı

Patent özeti nasıl yazılmalıdır?

Patent özeti, buluşun anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde açık ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Özet, buluşun temel özelliklerini ve faydalarını vurgulamalı ve teknik jargondan kaçınmalıdır.

Teknik Resimler

Teknik resimler, buluşun görsel bir temsilini sağlayan çizimlerdir. Teknik resimler, buluşun anlaşılmasını ve patentin koruma kapsamını belirlemeye yardımcı olur.

Teknik resimlerde bulunması gerekenler

 • Buluşun tüm temel özellikleri
 • Buluşun nasıl çalıştığını gösteren detaylar

Teknik resimlerde bulunmaması gerekenler

 • Buluşun ismi veya başlığı
 • Buluşun amacı veya fonksiyonu
 • Buluşun sağladığı faydalar

Teknik resimler nasıl hazırlanmalıdır?

Teknik resimler, çizim aletleri veya çizim programları kullanılarak hazırlanmalıdır. Teknik resimler, siyah beyaz olarak hazırlanmalıdır. Resimler, yeterli büyüklükte ve net olmalıdır.