Patent sorgulama, buluşunuzun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığını ve önceki tescilli buluşlarla benzerliği olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir araştırmadır. Patent sorgulama, patent başvurusu yapmadan önce yapılması gereken önemli bir işlemdir.

Patent Sorgulama Türleri

Patent sorgulama, üç şekilde yapılabilir:

  • Türk Patent ve Marka Kurumu Ön Patent Araştırması: Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent ön araştırma ücreti karşılığında, buluşunuzla ilgili ulusal ve uluslararası patent araştırması yaptırabilirsiniz. Türk Patent ve Marka Kurumu, araştırma sonucunda, buluşunuzla benzer veya aynı patentleri size bildirir. Ancak, patentin tescil edilip edilmeyeceği konusunda bir görüş bildirmez.
  • Patent Firma ve Uzmanlarından Ön Araştırma Talebi: Patent firmaları ve uzmanlarından, buluşunuzun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığını ve önceki tescilli buluşlarla benzerliği olup olmadığını tespit etmeleri için ön araştırma talebinde bulunabilirsiniz. Patent firmaları ve uzmanları, araştırma sonucunda, buluşunuzun tescil edilme olasılığı hakkında bir görüş bildirebilir.
  • Ücretsiz Patent Sorgulama: Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde, buluşunuzla ilgili ücretsiz patent sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, birçok uluslararası patent araştırma veritabanında da ücretsiz patent sorgulama yapılabilmektedir.

Online Ücretsiz Patent Sorgulama

online patent sorgulama

online patent sorgulama

Ücretsiz patent sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde bulunan   patent sorgulama aracı ile yapılabilir. Ayrıca, uluslararası patent araştırma veritabanlarından da ücretsiz patent sorgulama yapılabilir.

TÜRKPATENT Ücretsiz Patent Sorgulama

TÜRKPATENT web sitesinde bulunan    patent sorgulama aracı  ile, buluş başlığı veya buluş özeti girerek patent araştırması yapılabilir. Ancak, özellikle buluş başlıkları genellikle buluşun fonksiyonel özellikleri veya yenilik unsurlarından oluşturulduğundan kimi zaman oldukça uzun olabileceğinden istenilen sonuçlara ulaşılmayabilir. Bu nedenle, biraz zaman alsa olabildiğince kök kelimeler kullanılarak önceki patent verilerine ulaşılabilir.

Örneğin, “televizyon kumanda” için araştırma yapılacaksa, sadece “kumanda” yazıldığında oldukça fazla sonuç listelendiğinden araştırma ve sağlıklı inceleme mümkün olamayabilir. Bunun yerine, yine örneğin “televizyon kumanda” veya “TV kumanda” şeklinde arama daha sağlıklı sonuçlara ulaştırabilir.

Uluslararası Patent Araştırma Veritabanları Ücretsiz Patent Sorgulama

Türkiye dahil takriben 100 ülkedeki önceki patent başvuru ve tescillerin araştırması, uluslararası patent araştırma bu https://tr.espacenet.com/  linkten yapabilirsiniz. Bu veritabanlarından bazıları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Patent Sorgulama Önerileri

Patent sorgulama yaparken aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:

  • Buluşu tanımlarken, buluşun tüm yönlerini kapsayacak şekilde kelimeler kullanın.
  • Sorgulama yaparken, buluşunuzun tüm olası kullanımlarını göz önünde bulundurun.
  • Sorgulama sonuçlarında, tespit edilen önceki tescilli buluşları dikkatlice inceleyin.

Patent sorgulama, patent başvurusu yapmadan önce yapılması gereken önemli bir araştırmadır. Patent sorgulama yaparak, buluşunuzun yenilik unsurlarına sahip olup olmadığını ve önceki tescilli buluşlarla benzerliği olup olmadığını tespit edebilir, başvurunuzun reddedilme riskini azaltabilir ve olası hukuki süreçlerden kaynaklanan maddi ve manevi kayıpları önleyebilirsiniz.

Tüm bu kaynakların yanı sıra Etkin Patent uzman ve danışmanlarında bilgi, yardım ve destek alabileceğiniz gibi, patent araştırma işlemlerini Etkin Patent’ den isteyebilirsiniz.

Ücretsiz Uluslararası Patent Sorgulama

Uluslararası patent sorgulama

Ücretsiz patent sorgulama

Ücretsiz Uluslararası Patent Araştırma Yapacağınız  Kaynaklar Şunlardır;

1.Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veritabanı

Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

2.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  PATENTSCOPE Simple Search

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile 33 milyonun üzerinde (2.2 milyon civarında PCT başvurusu olmak üzere) patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

3. uspto Search for patents

ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veritabanıdır.

4. Avrupa Patent Ofisi (EPO)   eSearch plus

Avrupa Birliği (EUIPO) Toplu Tasarım Tescilleri araştırma sayfasıdır.

4. Google Patents

Google firmasının online patent araştırma veritabanıdır. Veritabanı ile ABD patent dokümanlarına (8 milyon patent belgesi ve 3 milyon patent başvurusu) ulaşabilirsiniz.

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Yukarıdaki linkten birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri görebilir ve bunlar üzerinden de marka, tasarım, faydalı model  ve  patent sorgulama yapabilirsiniz.

Yukarıdaki kaynaklardan  patent/faydalı model araştırma yaparken, aranacak teknik terimlerinin nitelikleri oldukça önemlidir. Buluşunuzun yenilik unsuru yani istemlerde korunması istenen en önemli özelliği yansıtır en kısa ve uygun terim/terimlerle araştırma yapmak gerekir.

Özellikle Yurtdışı patent sorgulama iş ve işlemleri uzmanlık gerektirdiğinden istek halinde Etkin Patent vekil ve danışmanlardan özellikle yardım ve destek almanızı öneriyoruz.

 

Patent Ön Koruma Yöntemleri

 

Patent ön koruma yöntemleri

Patent ön koruma yöntemleri

Buluş, patent ve faydalı model, bir iş fikrinin korunması açısından oldukça önemlidir. Ancak, buluşun ayrıntılarını açıklamanız halinde bir başkası tarafından kullanılabileceği ve/veya tescil edilebileceği riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, buluşunuzu koruma altına almak için ön koruma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Ön Koruma Yöntemleri

  • Noter Onaylı Tarifname: Buluşunuzun teknik resimleri ve tarifnamesini noterde onaylatabilirsiniz. Bu, buluşunuzun sizin tarafınızdan oluşturulduğunu ispatlayan bir belge niteliğindedir.
  • Kendi Kendine Gönderim: Buluşunuzun tarifname niteliğinde ayrıntılı açıklamları, tüm görselleri ve teknik resimleri ile birlikte  kendi kendinize iadeli/taahhütlü posta gönderebilirsiniz. Zarfı hiçbir şekilde açmamakla birlikte ilgili PTT belgesiyle birlikte saklayabilirsiniz. Bu, buluşunuzun sizin tarafınızdan oluşturulduğunu ve belirli bir tarihte mevcut olduğunu ispatlayan bir belge niteliğindedir.

Ön Koruma Yöntemlerinin Sınırlamaları

Ön koruma yöntemleri, buluşunuzu tam olarak koruma altına almamaktadır. Ancak, kötü niyetli şahıs ve firmalardan kısmen de olsa buluşunuzu ücretsiz koruma altına almanıza yardımcı olabilir.

Ön Koruma Yöntemlerinden Sonra Patent Başvurusu Yapmak

Ön koruma yöntemlerini kullandıktan sonra, buluşunuzu patent veya patent olarak tescil ettirmeniz gerekmektedir. Bu, buluşunuzu tam olarak koruma altına almanızı sağlayacaktır.

Genel Değerlendirme

Patent ön koruma yöntemleri, buluşunuzu koruma altına almak için kullanabileceğiniz önemli yöntemlerdir. Ancak, bu yöntemlerin sınırlılıkları olduğunu da unutmamak gerekir. Buluşunuzu tam olarak koruma altına almak için, ön koruma yöntemlerini kullandıktan sonra patent veya patent başvurusu yapmanızı tavsiye ederiz.