Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir Uygulama Yönetmeliğinin 9uncu maddesi 10uncu fıkrası gereğince istemler tekniğin bilinen durumunu oluşturan giriş bölümü ve karakterize edici bölüm olmak üzere iki bölüme ayrılmış olabilir (iki bölümlü). 


İki durumda da, istemler teknik özelliklere göre düzenlenir. İki bölümlü versiyonun seçilmesi durumunda istemin giriş bölümü tekniğin bilinen durumunda yer alan unsurları içermelidir. İstemin karakterize edici bölümü, tekniğin bilinen durumunda yer almayan ve giriş bölümü ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri içermelidir. Karakterize edici bölümde “….özelliğini kazanmaktadır” ya da “…özelliğini kazandırmaktadır” gibi etkileri olan ifadeler kullanılır. Başka bir yazım şekli seçilirse ayırt edici özellikler ayrıntılı olarak, başvuru sahibinin bilmekte olduğu ya da öğrendiği ilgili tekniğin bilinen durumu ile ilişkilendirilmelidir. İstemlerin içeriği patent korumasının kapsamını belirler. Buluşun yalnızca tarifnamede sunulan ve patent isteminde yeterince açık bir şekilde belirtilmemiş bir kısmı korunmaz.

Başvuru dosyasında dikkat edilecek hususlar

 Başvuruya konu buluş tüm makul örnekleri kapsayacak şekilde anlatılmalıdır. Ancak sınırlar ilk içeriği ve tekniğin bilinen durumuyla belirlenmiştir. Patent istemi hazırlanırken başvuru sahibi kamu yararını düşünmelidir. Bir yandan başvuru sahibi mümkün olan en geniş kapsamlı yasal korumayı elde etmeye çalışırken, diğer yandan korumanın yasal kesinliğini belirlemek amacıyla buluş konusunu açıkça anlatmalıdır. Çözüm için ihtiyaç duyulmayan özelliklerin bağımsız istemde belirtilmesine gerek yoktur, mümkün olduğunca az özellik kullanılmalıdır.

 Gerçekleştirilen örneğin istemlerde aşırı detaylı yazımı, her zaman koruma kapsamını fazla daraltma riskini de kapsar. Genellemenin sınırları korunan konunun açıkça ayırt edilebilir olması koşuluyla belirlenir. Bağımsız istem buluş fikrinin tüm esas özelliklerini yansıtmalıdır. Bağımsız istem buluşun özel örneklerine ilişkin bağımlı istemler tarafından takip edilebilir. Ek bağımsız istemler buluş bütünlüğü ilkesi dikkate alındığı sürece kabul edilebilir. Patentler, ürünler (aletler, cihazlar, maddeler) ya da işlemler gibi farklı kategorilerdeki buluşlar hakkında olabilir.

 Objektif olarak değerlendirilen buluş konusu, buluşun bu farklı patent kategorilerinde sınıflandırılmasıyla ve dolayısıyla patent istemlerinin düzenlenmesiyle ilişkilidir. Bu, başvuru sahibinin talep ettiği kategorinin özgürce seçilmesini kısıtlar. Koruma kapsamının net olmasını sağlamak amacıyla, tek bir istemde farklı patent kategorilerinin özellikleri bir arada bulunmamalıdır. İşlem sonucu elde edilen ürün istemleri (Product-by-process) (“… yöntemiyle /işlem adımlarıyla yapılan/elde edilen/üretilen maddeler”) özellikle kimyasal maddeler için kabul edilebilir. 

İstemde, bir parçanın işlevleri ya da etkisi korunamaz. Genel olarak, istemdeki bir parçayı belirtmek için bu parçanın işlevleri veya etkisi ile ilgili sıfatlar kabul edilebilir Hatta, belirtilen yapısal özelliklerle açık bir bağlantı kurabilmek için bunlara sıklıkla ihtiyaç duyulur (ör, fish-hook/coat-hook, elektrik düğmesi/giysi düğmesi). Bir nihai ürüne ya da bir etkiye ulaşmak için bilinen bir konunun (madde, alet) kullanımın korumasına ilişkin istemler işlem (proses) istemleri olarak değerlendirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir