Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır. 

Aşağıdaki bilgiler itirazla birlikte sunulmalıdır: 

— Başvurunun yayınlandığı Bültenin sayısı ve tarihi 

— İtirazı kanıtlayan belgeler 

— İtirazı sunan tarafın ismi ve adresi 

— Yurtdışında inceleme yapılacaksa,

 itirazın yabancı dilde çevirisi İtirazın gerekçeleri olarak: 

—patent verilebilirlik şartlarına uygun olmadığı 

—tarifnamenin yetersiz olduğu ileri sürebilir. İtiraz eden tarafın itiraz gerekçesini destekleyen kanıtlar sunması gerekir. 

TPE başvuru sahibine itirazı bildirir ve itiraz eden tarafın sunduğu belgeleri iletir. Başvuru sahibi itirazlara cevap verebilir ancak cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru sahibi gerekli görürse, tarifname ve istemleri değiştirebilir. İtirazlara cevap verme süresi, araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı aylık süreyi müteakip üç aydır ve talep üzerine üç aylık bir uzatma da mümkündür. Üçüncü şahıslar başvurunun durumunu TPE’nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla takip edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir