Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler

KRİTER ADI : Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri-Hizmet yeterlilik belgesine ilişkin Genel Kriterler

KAPSAM
Bu Kriter Posta işleme hizmetlerinin (Posta ayırım, dağıtım, iletim) tamamını veya bir kısmını veren/verecek olan firmaları kapsar

GENEL KURALLAR
-Posta işleme hizmetlerini veren/verecek olan firmanın bu hizmet alanı ticaret sicilinde yer almış olmalıdır.
-Posta İşletme Müdürlüğü nezdinde firmayı temsil eden yetkilinin enaz 1 yıl süreyle bu işi yapıyor olması veya daha önce bu süre kadar aynı işi yaptığını yasal belgelerle kanıtlamalıdır.
-Firma En az 30 elemanı geriye dönük 3 yıl içerisinde, söz konusu posta ayrım, dağıtım ve iletim hizmetlerinde enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığına dair SSK prim bordrolarını, bu işi yapmayanlar ise enaz 2 yıl boyunca 50 personelini herhangi bir kamu sektöründe enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığını belgelemeli ve buna ait SSK prim bordroları ibraz edebilmelidir.
-Firmanın bu hizmetleri verebilmesi için şirket adına kayıtlı, Posta İşletme Müdürlüğünce öngörülen özelliklere sahip enaz 2 aracı (5 yaşını geçmemiş) bulunmalıdır. Daha fazla aracı gerektiği hallerde bu araçlar kiralama yoluyla sağlanabilir
-Firma kiralık araçların sahibi tarafından aracın kullanım yetkisinin enaz 1 yıl süreyle kendisine verildiğine dair noter tasdikli sözleşme veya taahhütnameyi ibraz edebilmelidir.
-Araçların periyodik bakımlarının ve arıza durumlarında tamirlerinin yapılabilmesi için anlaşmalı olduğu bir tamir bakım servisi bulunmalıdır.
-Firma; araçlarla ve Posta İşleme Merkezi ile haberleşebilmek için bir sistem oluşturmalıdır
-Araçların ve taşıdığı posta gönderilerinin sigortaları yaptırılmalıdır.

PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz lise veya dengi okul mezunu elemanlar çalıştırılmalıdır. Çalışanların görev , yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, dökümante edilerek bir nüshası imza karşılığı kendilerine verilmelidir.
-Çalışanların kıyafetleri tek tip olmalı, yaka kartı kullanılmalıdır.
-Çalışanlara ait ayrı ayrı kişisel bilgi dosyası oluşturulmalı, bu dosyada personelin savcılık kağıdı, ikametgah ilmuhaberi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı sureti, diploması , iş akdi vb. Belgeler bulunmalıdır.

İŞYERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz idari birim, sekreter odası, bekleme görüşme kabul birimi, münferit veya müstakil kullanma özelliğinde WC lavabo vb. mekan ve mahaller bulunmalıdır. Bu mekanlar amacına uygun tefriş edilmiş olmalıdır.
-İşyeri uygun bir sistemle ısıtılmalı, yangına karşı tedbirler alınmış olmalı, mekan ve mahaller amacına uygun şekilde aydınlatılmalı, temiz ve düzenli bulunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir