Yurtdışı patent başvuru, buluş sahibinin buluşunu, Türkiye dışındaki ülkelerde de koruma altına almasını sağlar. Yurtdışı patent başvurusu, buluşun yapıldığı ülkeden bağımsız olarak, buluşun tüm dünyada geçerli olmasını sağlar.

Yurtdışı Patent Başvurusu Türleri

Yurtdışı patent başvurusu, başvurunun yapıldığı patent ofisinin türüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Uluslararası patent başvurusu: Uluslararası patent başvurusu, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılan bir başvurudur. PCT kapsamında yapılan başvuru, 150’den fazla ülkede geçerli olabilir.
 • Ulusal patent başvurusu: Ulusal patent başvurusu, başvurunun yapıldığı ülkenin patent ofisine yapılan bir başvurudur.

Yurtdışı Patent Başvurusu Süreci

Yurtdışı patent başvurusu süreci, başvurunun yapıldığı patent ofisinin türüne göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak yurtdışı patent başvurusu süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru: Başvuru sahibi, buluşunu koruma altına almak istediği ülkelerde patent başvurusu yapar.
 • Revizyon: Patent ofisi, başvuruyu inceleyerek eksik veya hatalı olan hususları başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, bu hususları gidermek için revizyon başvurusu yapar.
 • Araştırma: Patent ofisi, başvuruyu inceleyerek benzer buluş olup olmadığını araştırır.
 • İlan: Patent ofisi, araştırma sonucunda benzer buluş bulunmaması halinde, başvuruyu yayınlar.
 • İtiraz: Üçüncü kişiler, başvuruya itiraz edebilir.
 • Tespit: Patent ofisi, itirazların değerlendirilmesi sonucunda patent belgesini düzenler.

Yurtdışı Patent Başvurusu Maliyeti

Yurtdışı patent başvurusu maliyeti, başvurunun yapıldığı patent ofisinin türüne ve başvurunun yapıldığı ülkeye göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak yurtdışı patent başvurusu maliyeti, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Başvuru ücreti: Patent ofisi tarafından tahsil edilen başvuru ücreti, ( Türkiye için patent ücretleri sayfamızı inceleyin).
 • Revizyon ücreti: Patent ofisi tarafından tahsil edilen revizyon ücreti, başvurunun yapıldığı ülkeye göre farklılık gösterebilir.
 • Araştırma ücreti: Patent ofisi tarafından tahsil edilen araştırma ücreti, başvurunun yapıldığı ülkeye göre farklılık gösterebilir.
 • İlan ücreti: Patent ofisi tarafından tahsil edilen ilan ücreti, başvurunun yapıldığı ülkeye göre farklılık gösterebilir.
 • İtiraz ücreti: Patent ofisi tarafından tahsil edilen itiraz ücreti, başvurunun yapıldığı ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Yurtdışı Patent Başvurusu Danışmanlığı

Yurtdışı patent başvurusu, teknik ve hukuki olarak karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, yurtdışı patent başvurusu yapmayı düşünen kişilerin, alanında uzman bir patent danışmanından destek alması tavsiye edilir.

Yurtdışı Patent Başvurusu İpuçları

Yurtdışı patent başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Buluşu iyi araştırın: Buluşunuzu koruma altına almadan önce, tekniğin bilinen durumunu iyi araştırın. Buluşunuzun, tekniğin bilinen durumundan farklı olduğundan emin olun.
 • Başvurularınızı zamanında yapın: Patent başvurusu, buluşun ilk olarak kamuya açıklandığı tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmalıdır.
 • Başvurularınızın kapsamını iyi belirleyin: Başvurularınızın kapsamını iyi belirleyerek, buluşunuzu en iyi şekilde koruma altına alın.
 • Başvurularınızın maliyetini göz önünde bulundurun: Yurtdışı patent başvurusu maliyeti, oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, başvurularınızın maliyetini göz önünde bulundurun.

Yurtdışı patent başvurusu, buluş sahibinin buluşunu uluslararası pazarda koruma altına almasının ve rekabet gücünü artırmasının en etkili yollarından biridir. Yurtdışı patent başvurusu yapmayı düşünen kişilerin, bu hususları dikkate alarak başvurularını yapmaları tavsiye edilir.

PCT Nedir?

PCT, Patent İşbirliği Antlaşması‘nın kısaltmasıdır. PCT, bir buluşun birden fazla ülkede korunmasını kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla 1970 yılında imzalanan bir uluslararası antlaşmadır.

PCT kapsamında yapılan bir başvuru, 144 ülkenin patent ofisinde geçerlilik kazanır. Başvuru sahibi, ilk başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde, istediği ülkelerde ulusal başvuruda bulunabilir.

PCT’nin Avantajları

PCT’nin başlıca avantajları şunlardır:

 • Ekonomik avantaj: PCT kapsamında yapılan bir başvuru, ulusal başvurulara göre daha ekonomiktir. Bu, başvuru sahibinin, her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak zorunda olmaması sayesinde gerçekleşir.
 • Zaman avantajı: PCT kapsamında yapılan bir başvuru, ulusal başvurulara göre daha kısa sürede sonuçlanır. Bu, başvuru sahibinin, patent korumasını daha erken kazanmasını sağlar.
 • Teknik avantaj: PCT kapsamında yapılan bir başvuru, başvuru sahibinin, buluşunu daha iyi bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Bu, başvuru sahibinin, buluşunu daha geniş bir kapsamda koruma altına almasını sağlar.

PCT Başvuru Süreci

PCT başvuru süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru: Başvuru sahibi, buluşunu koruma altına almak istediği ülkelerde PCT başvurusu yapar. Başvuru, WIPO‘ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) yapılır.
 • Araştırma: WIPO, başvuruyu inceleyerek benzer buluş olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucunda benzer buluş bulunmaması halinde, başvuru yayınlanır.
 • Ulusal Başvuru: Başvuru sahibi, ilk başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde, istediği ülkelerde ulusal başvuruda bulunur.
 • İnceleme: Ulusal ofis, başvuruyu inceleyerek patent verilmesini uygun olup olmadığını değerlendirir.
 • Patent Tescili: Ulusal ofis, patent verilmesini uygun görürse, patent belgesini düzenler.

Türkiye’de PCT Başvurusu

Türkiye, PCT’ye 1995 yılında üye olmuştur. Türkiye’de PCT başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılır.

PCT Başvuru Ücretleri

PCT başvuru ücretleri, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak PCT başvuru ücretleri, ulusal başvuru ücretlerinden daha düşüktür.

PCT Başvuru Danışmanlığı

PCT başvurusu, teknik ve hukuki olarak karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, PCT başvurusu yapmayı düşünen kişilerin, alanında uzman bir patent danışmanından destek alması tavsiye edilir.

PCT Başvuru İpuçları

PCT başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Buluşu iyi araştırın: Buluşunuzu koruma altına almadan önce, tekniğin bilinen durumunu iyi araştırın. Buluşunuzun, tekniğin bilinen durumundan farklı olduğundan emin olun.
 • Başvurularınızı zamanında yapın: PCT başvurusu, buluşun ilk olarak kamuya açıklandığı tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmalıdır.
 • Başvurularınızın kapsamını iyi belirleyin: Başvurularınızın kapsamını iyi belirleyerek, buluşunuzu en iyi şekilde koruma altına alın.
 • Başvurularınızın maliyetini göz önünde bulundurun: PCT başvurusu maliyeti, ulusal başvurulara göre daha düşük olsa da, yine de yüksek olabilir. Bu nedenle, başvurularınızın maliyetini göz önünde bulundurun.

PCT, buluş sahibinin buluşunu birden fazla ülkede koruma altına almasının en etkili yollarından biridir. PCT başvurusu yapmayı düşünen kişilerin, bu hususları dikkate alarak başvurularını yapmaları tavsiye edilir.

Ek Bilgiler

 • **PCT kapsamında yapılan başvuru, buluşun ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu sayede, başvuru sahibi, ulusal başvurularda daha öncelikli olur.
 • **PCT kapsamında yapılan başvuru, başvuru sahibinin, buluşunu uluslararası pazarda koruma altına almasına yardımcı olur.
 • PCT başvurusu, başvuru sahibinin, buluşunu daha iyi bir şekilde tanımlamasına ve koruma altına almasına yardımcı olur.

PCT’ye Kimler Başvuru Yapabilir?

PCT’ye başvuru yapabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Buluş sahibi veya başvuru sahibi: PCT’ye başvuru yapabilmek için, buluşun sahibi veya başvuru sahibinin, PCT’ye üye bir ülkede ikamet etmesi veya o ülkenin vatandaşı olması gerekir.
 • Buluş: PCT’ye başvuru yapılabilen buluşlar, patentlenebilir buluşlardır. Patentlenebilir buluşlar, tekniğin bilinen durumundan farklı olan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlardır.
 • Başvuru: PCT’ye başvuru, WIPO’ya veya üye ülkelerin ulusal ofislerine yapılabilir.

PCT Başvurusunda Buluş Sahibi veya Başvuru Sahibi Kimdir?

PCT’ye başvuru yapabilmek için, buluşun sahibi veya başvuru sahibinin, PCT’ye üye bir ülkede ikamet etmesi veya o ülkenin vatandaşı olması gerekir.

Buluş sahibi: Buluşun sahibi, buluşu gerçekleştiren kişi veya kişilerdir.

Başvuru sahibi: Buluşun sahibi veya buluşun sahibi tarafından yetkilendirilen kişi veya kişilerdir.

Türkiye’de PCT Başvurusunda Buluş Sahibi veya Başvuru Sahibi Kim Olabilir?

Türkiye’de PCT başvurusunda, aşağıdaki kişiler buluş sahibi veya başvuru sahibi olabilir:

 • Türkiye’de ikamet eden özel ve tüzel kişilikler
 • Türk vatandaşları

PCT Başvurusunda Buluşun Sahibi veya Başvuru Sahibi Nasıl Belirlenir?

PCT başvurusunda, buluş sahibi veya başvuru sahibinin belirlenmesi için, başvuru formunda ilgili bilgilerin doldurulması gerekir. Başvuru formunda, buluş sahibinin veya başvuru sahibinin adı, soyadı, adresi, ikamet ettiği ülke ve vatandaşlığı gibi bilgiler belirtilir.

PCT Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

PCT başvurusu yapabilmek için, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Başvuru formu: PCT başvuru formu, başvuru sahibinin bilgilerini, buluşun bilgilerini ve başvurunun kapsamını içeren bir belgedir.
 • Buluş açıklamaları: Buluş açıklamaları, buluşun ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi amaca hizmet ettiğini açıklayan belgelerdir.
 • Başvuru ücretleri: PCT başvuru ücretleri, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Başvuru Formu

Başvuru formu, PCT başvurusu için gerekli olan en önemli belgedir. Başvuru formunda, başvuru sahibinin bilgileri, buluşun bilgileri ve başvurunun kapsamı gibi bilgiler yer alır.

Başvuru formu, WIPO’nun web sitesinden BURADAN  indirilebilir. Başvuru formu, İngilizce olarak doldurulur.

Buluş Açıklamaları

Buluş açıklamaları, buluşun ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi amaca hizmet ettiğini açıklayan belgelerdir. Buluş açıklamaları, buluşun teknik ayrıntılarını içermelidir.

Buluş açıklamaları, genellikle patent araştırmacıları tarafından incelenir. Bu nedenle, buluş açıklamalarının açık, anlaşılır ve teknik olarak doğru olması önemlidir.

Buluş açıklamaları, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak yazılabilir.

Başvuru Ücretleri

PCT başvuru ücretleri, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, PCT başvuru ücretleri, ulusal başvuru ücretlerinden daha düşüktür.

PCT başvuru ücretleri, WIPO’nun web sitesinden öğrenilebilir.

PCT Başvurusu İçin Gerekli Diğer Belgeler

Başvuru sahibi, başvurusu ile birlikte aşağıdaki belgeleri de sunabilir:

 • Buluş ile ilgili çizimler: Buluş ile ilgili çizimler, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Buluş ile ilgili önceki yayınlar: Buluş ile ilgili önceki yayınlar, buluşun tekniğin bilinen durumundan farklı olduğunun kanıtını sunar.
 • Buluş ile ilgili test sonuçları: Buluş ile ilgili test sonuçları, buluşun işlevselliğini ve etkinliğini kanıtlar.

PCT Başvurusu İçin Belgeleri Hazırlama

PCT başvurusu için gerekli belgeleri hazırlarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Belgeler, doğru ve eksiksiz olmalıdır.
 • Belgeler, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak yazılmalıdır.
 • Belgeler, teknik olarak doğru olmalıdır.

PCT başvurusu için gerekli belgeleri hazırlarken, alanında uzman bir patent danışmanından destek almak faydalı olabilir.

 

PCT Süreci Nasıl İşler?

PCT süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

1. Başvuru

Başvuru sahibi, buluşunu koruma altına almak istediği ülkelerde PCT başvurusu yapar. Başvuru, WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) yapılır.

2. Araştırma

WIPO, başvuruyu inceleyerek benzer buluş olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucunda benzer buluş bulunmaması halinde, başvuru yayınlanır.

3. Ulusal Başvuru

Başvuru sahibi, ilk başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde, istediği ülkelerde ulusal başvuruda bulunur.

4. İnceleme

Ulusal ofis, başvuruyu inceleyerek patent verilmesini uygun olup olmadığını değerlendirir.

5. Patent Tescili

Ulusal ofis, patent verilmesini uygun görürse, patent belgesini düzenler.

PCT Başvuru Süreci Avantajları

PCT başvurusu, aşağıdaki avantajlar sağlar:

 • Ekonomik avantaj: PCT kapsamında yapılan başvuru, ulusal başvurulara göre daha ekonomiktir. Bu, başvuru sahibinin, her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak zorunda olmaması sayesinde gerçekleşir.
 • Zaman avantajı: PCT kapsamında yapılan başvuru, ulusal başvurulara göre daha kısa sürede sonuçlanır. Bu, başvuru sahibinin, patent korumasını daha erken kazanmasını sağlar.
 • Teknik avantaj: PCT kapsamında yapılan başvuru, başvuru sahibinin, buluşunu daha iyi bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Bu, başvuru sahibinin, buluşunu daha geniş bir kapsamda koruma altına almasını sağlar.

PCT Başvuru Süreci Dezavantajları

PCT başvurusu, aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

 • Karmaşıklık: PCT başvurusu, teknik ve hukuki olarak karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, PCT başvurusu yapmayı düşünen kişilerin, alanında uzman bir patent danışmanından destek alması tavsiye edilir.
 • Maliyet: PCT başvurusu maliyeti, ulusal başvurulara göre daha düşük olsa da, yine de yüksek olabilir. Bu nedenle, PCT başvurusu maliyetini göz önünde bulundurmak gerekir.

PCT Başvuru Süreci Sonuçları

PCT başvurusu, başvuru sahibinin buluşunu birden fazla ülkede koruma altına almasını sağlayan etkili bir yoldur. PCT başvurusu, başvuru sahibinin, buluşunun uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur.