İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun SMK hükümleri gereğince patentlenebilir nitelikte olup olmadığıdır. Başvuru, buluşun ilgili oluğu teknik alanda uzman olan kişi tarafından uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte yeterince açık ve tam yazılır. 

Buluş (teknik öğreti), münhasıran topluma teknik bilgi sağlayan özet dışında, başvuru belgelerinin herhangi bir kısmında tarif edilebilir  Teknik alanda uzman kişi teknikteki bilgisini kullanarak, buluşu oluşturan öğretiyi uygulamada gerçekleştirebiliyorsa, buluş açık ve tam bir şekilde tarif edilmiştir. Teknik alanda uzman kişinin kendi yöntemiyle çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde, yalnızca belirleyici çerçevenin belirtilmesi yeterlidir. Sonuç olarak, buluşu tüm ayrıntılarıyla açıklamak gerekli değildir. Ancak genellemeler, sadece problemi ve ulaşılması istenen sonucu belirtecek derecede geniş olmamalıdır. Bunun amacı, tescil edilen sınai Mülkiyet Haklarının aynı sonuca ulaşmak için kullanılan diğer tüm yol ve araçları da kapsaması, teknik ilerlemede engel teşkil edebileceğinden, bunun önüne geçmektir. 

Ayrıca öyle bir durumda Sınai Mülkiyet Haklarının kapsamı ve yasal kesinliği açık olmaz. Tarifnamedeki bir unsurun tanımlanan diğer çözümlerle kıyaslandığında, üstünlük kazandırıcı, faydalı ya da tercih edilebilir olup olmamasının, buluşun yeterince açıklanmasıyla ilgisi yoktur. Bir özelliğe ya da teknik öğretiye özel olarak vurgu yapmak ya da altını çizmek, örneğin, buluş konusunun bir yapılanmasını ya da bir örneğini vermek veya avantajlı, kullanışlı veya tercih edilebilir olarak belirtmek, bu özelliğin ya da teknik öğretinin buluşun bir parçası olduğunun anlaşılmasını kolaylaştırır. 

Ancak, bu tür vurguların yapılmaması, bu gibi tanımlamaları kapsam dışında bırakmaz. İlk belgelerin tüm içerikleri patent verilebilirliği değerlendiren teknik alandaki uzmanın bakış açısından değerlendirilmelidir. Uzmana iletilen bilgilerin nesnel ve doğrudan bir yaklaşımla incelenmesi gerekir. Ayrıca, teknik alanda uzman kişi dokümanları yalnızca yazıldığı şekliyle ele almamalı, tekniğin bilinen durumundaki dezavantajları göz önünde bulunduracak şekilde buluşun amacını ve önerilen sonuçları esas olarak dikkate almalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir