“Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar” tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler 7/1(j) maddesi kapsamda değerlendirilir. 

Bir işaretin KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilmesinde iki temel unsur dikkate alınır: 1. Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.) 2. Dini bir içerik ve anlama sahip olmakla birlikte başka alanlarda da kullanılması, ya da doğrudan dini çağrışım yapan bir ibare olmaması gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunmayan işaretler kural olarak bu kapsamda değerlendirilmez. 

Dini ibarelerin marka olarak kullanımı

Bununla birlikte, nihai değerlendirmede, mal ve hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak işaretin toplumun genelinde bırakacağı etki ve algılanma ihtimali esas alınır. Bu kapsamda, öncelikle ve doğrudan dini bir çağrışım yapan ya da dini değerleri zedeleme ihtimali bulunan işaretler bu kapsamda değerlendirilir. Din Görevlilerinin İsim ve Unvanları İmam, rahip, papa, haham gibi din görevlilerinin isim ve unvanlarını münhasıran ve/veya esas unsur olarak içeren marka tescil başvuruları, sadece dini terim olarak bu alanda kullanılması ya da dini bir ibare olarak bilinirliğinin ve kullanımının yaygınlığı gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunan ibarelerden olmaları durumunda reddedilir. 

Öte yandan; din görevlilerinin isim ve unvanlarını içermekle birlikte, marka örneğinde yan unsur şeklinde yer alan ve bu itibarla doğrudan dini değerlere atıfta bulunmayan ibareler genel kural olarak ilan edilebilir niteliktedir. (Örneğin, İmam Usta, Papazın Bağı) Kutsal Kelimeler Bir dinin mensupları için kutsal sayılan işaret ve adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur şeklinde ihtiva eden ve doğrudan dini bir çağrışım yapan “Allah”, “Kur’an”, “Tevrat”, “İncil” gibi ibareler KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Kutsal Mekânlar ve/veya İsimleri Dinler için kutsal sayılan Kâbe, Mescid-i Aksa, cami, kilise, sinagog gibi mekânların fotoğraf, resim ya da isimlerini münhasıran veya esas unsur şeklinde içeren işaretler kural olarak KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. İlgili ibarenin “Ayasofya”, “Sultanahmet Camii” gibi ilgili din mensupları ya da toplumun geneli tarafından bilinen kutsal bir mekânın adı olması halinde başvuru, KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. Bununla birlikte bu ibarelerin doğrudan dini bir çağrışım yapmayacak şekilde başka unsurlarla birlikte kullanılması halinde, mal ve hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak, ibareler bu kapsamda değerlendirilmeyebilir.

Din, Mezhep ve Tarikat unvanlarının hukuksal kullanımı

 Din, Mezhep veya Tarikatların Adları Din, mezhep veya tarikatların adlarını ya da bunların mensuplarına verilen adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. (Örneğin, “Hıristiyan”, “Müslüman”, “Musevi”, “Nakşibendi”, “Protestan” vb.). Bununla birlikte, din, mezhep ya da tarikat adlarını ve bunlara ilişkin unvanları içermekle birlikte, ihtiva ettiği diğer unsurlarla beraber bir bütün olarak dini bir çağrışım yapmayan işaretler bu kapsama girmez. (Örneğin, İslam Albayrak). 

Kutsal Sözcükler, Şahıs İsimleri, Sembolik Kavramlar Bir dinin mensupları için kutsal sayılan sözcükler, şahıs isimleri veya sembolik kavramları münhasıran veya esas unsur şeklinde içeren işaretler, ibarenin sadece dini bir terim/işaret olarak kullanılması ve bu nedenle doğrudan ilgili anlamda dini çağrışım yapan bir işaret olması halinde KHK’nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. (Örneğin, “Rahman”, “Vedud”, “Tanrı”, “Meryem Ana” ve bunlara ilişkin semboller). Bu tür isim ya da sembolleri içermekle birlikte ihtiva ettiği diğer unsurlarla birlikte bir bütün olarak dini bir çağrışım yapmayan işaretler bu kapsama girmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir