Paris Sözleşmesi’nde Devletlere Ait Arma, Bayrak ve Amblemler ile Uluslararası Hükümetlerarası Örgütlere Ait İşaretlerin Korunması

Paris Sözleşmesi, 1883 yılında imzalanmış ve 1967 yılında son şeklini almış uluslararası bir anlaşmadır. Sözleşme, sanayi mülkiyetinin korunmasına ilişkin temel kuralları belirlemektedir.

Paris Sözleşmesi’nin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi (6ter), devletlere ait arma, bayrak ve amblemler ile uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlerin korunmasını düzenlemektedir.

Koruma Kapsamı

  • Devletlere ait işaretler: Devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar, devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri/damgaları ile diğer resmi devlet amblemleri koruma kapsamındadır.
  • Uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretler: En az bir üyesinin Paris Birliği Üyesi olduğu uluslararası hükümetlerarası örgütlerin isim, amblem,kısaltma ve bayrakları da koruma kapsamındadır.

Bildirim Zorunluluğu

Paris Sözleşmesi’nin 6ter maddesi kapsamında korumaya elverişli olan devletlere ait işaretler ile uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlerin, aynı Sözleşmenin 6ter(3)(a) ve 6ter(3)(b) hükümlerine istinaden, WIPO Uluslararası Bürosuna bildiriminin yapılması zorunludur.

Ancak, devletlere ait bayrakların bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ret Nedeni

Paris Sözleşmesi’nin 6ter maddesi uyarınca, koruma kapsamındaki devlet ambleminin veya uluslararası hükümetlerarası örgüte ait işaretin aynısının veya taklitinin marka başvurusuna konu edilmesi, başvurunun ret nedenidir.

Taklit Kavramı

Paris Sözleşmesi’nde “taklit” kavramı, koruma altındaki işaretin aynısını veya ayırt edici özelliklerini taşıyan bir işareti ifade eder.

Ancak, devlet amblemleri sıklıkla ortak sembolleri içerdiğinden, bunların taklitleri ancak ve ancak ilgili devlet amblemindeki hanedan armasına ait tipik özellikleri ihtiva ediyorsa reddedilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri

Devletlere ait bayrakları veya koruma altındaki resmi amblemleri içeren başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

  1. Koruma altındaki bayrak/resmi amblem nedir?
  2. Başvuruya konu işaret (ya da işaretin bir bölümü) koruma altındaki bayrağı aynen içeriyor mu?
  3. Yetkili mercilerden başvurunun tescili için izin alınmış mı?

Sonuç

Paris Sözleşmesi’nin 6ter maddesi uyarınca, devletlere ait arma, bayrak ve amblemler ile uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlerin, izinsiz olarak tescil edilmesi veya kullanılması yasaktır.

Bu hüküm, marka başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir