Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

HİZMET BELGELİ KURULUŞ MARKA KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu doküman belgeli kuruluşların TSE Hizmet Belgelendirme Markası kullanım kurallarını tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu doküman belgeli kuruluşları kapsar.

3. SORUMLULAR

Büro Personeli
İnceleme Uzmanı
Hizmet Belgelendirme Birim Amiri

4. UYGULAMA

Hizmet Belgelendirme Birimleri tarafından belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Hizmet belgelendirmelerinde aşağıda belirtilen TSE Hizmet Belgelendirme Markası dışında TSE?ye ait diğer hiçbir marka ve işaret kullanılamaz. Kullanıldığı durumda aşağıda belirtilen düzeltici faaliyetlerden birisi uygulanır.

Ayrıca, belgelendirilen kuruluşların hizmet belgesi dışında belgesi mevcutsa (Sistem belgesi, ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak şekilde marka kullanımından kaçınmalıdırlar.
Kuruluş hizmet belgesi kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Hizmet Belgelendirme Markasını kullanamaz.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve yukarıda belirtilen markasını bu talimat ve Hizmet Belgelendirme Yönergesinde belirtilen kurallara uygun kullanabilir. Belge sözleşmesinin askıya alınması veya feshedilmesi halinde kuruluş marka kullanımını derhal durdurmalıdır.Bu durumda belgelendirmeye atıf yapan bütün dokümanları imha etmekle yükümlüdür.

Marka kullanımında ortaya çıkabilecek aksaklıklar aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla belirtilmiştir;

Verilen hizmetten tehlike ortaya çıkması,
Markanın itibarını tehlikeye düşürecek şekilde kullanılması,
Belge verilen kurallardan sapma,
Belgeli olmayan alanlarda marka kullanımı,
Marka kullanım kurallarına (Hizmet belgelendirme yönergesi, sözleşme, TSE Hizmet Belgelendirme markası kullanım talimatı) uyulmaması,
Müşteri şikayetinin sonucunda yanlış marka kullanımının tespiti,
Belgesi olmadığı halde marka kullanımı,
Sözleşmenin fesih edilmesinin ardından marka kullanımına devam edilmesi,
Diğer yanlış kullanım durumları.

Yukarıdaki yanlış kullanımlarla karşılaşılması durumunda kuruluşlardan ilgili Hizmet Belgelendirme Birimi düzeltici faaliyet ister.

Bu faaliyet tipleri aşağıda belirtilmiştir;

Markayı düzelterek kullanmasını istemek,
Belgeli olduğunu gösteren markayı içeren dokümanların imha edilmesi,
Hukuki yollara başvurmak,
Verilen hizmet hakkında duyuru yapmak,
Müşterinin almış olduğu hizmetin doğru şekli yeniden verilmesi,
Markayı kullanmamasını talep etmek,
Verilen düzeltici faaliyetin reddedilmesi veya uygulanmaması durumunda Sözleşmeyi iptal etmek,Belgeli kuruluşun marka kullanım kurallarına uyup uymadığı yapılan ara kontrol ve müşteri şikayetleri ile izlenir.
Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesh edilmesi işlemleri uygulanır.
Hizmet Belgelendirme Markasını; reklamları, tanıtım broşürleri, yazışmaları, faturaları ve dokümanları üzerinde kullanılabilir.
Hizmet belgelendirme markası yukarıda belirtilen şekilde ve çeşitli boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.
TSE tarafından markada değişiklik yapılabilir. Bu durum belgeli kuruluşlara bildirilir ve kuruluşlara uyum için geçiş süresi verilir.

Hizmet yeterlilik Belgesi belgelendirme ve eğitim konularında ETKİN PATENT ile irtibata geçiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir