ISO 9001 Nedir, iso ne demek, iso 9001 kalite belgesi nedir nerede ve nasıl alınır, şart ve koşullarını ve sağladığı avantajları buradan inceleyebilirsiniz. ISO 9001:2008 etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar Standardın amacı, hata ve kusurları, azaltmak, ortadan kaldırmak ve önlemektir.

 Standart, ürün ve hizmet kalitesinden ziyade yönetim sistemin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. Kalite yönetim sistemi, gerekli tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlayacak bir kontrol mekanizmasıdır.

Kuruluşlar ISO 9001 belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler.Kalite yönetim sistemi, kuruluşun yapısının temelidir. Nelerin kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar.Kalite politikasını uygulama aracıdır. Kuruluşun strateji ve taktiklerini tanımlar ve personelin birbiri ile koordineli ekipler halinde çalışmasını sağlar.


ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


AMACIMIZ;


ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen yada ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 Kalite Güvence Sistemi Belgelerinden birine sahip olup sistemlerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirmek isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektir.

HİZMETLERİMİZ


Kuruluşlara verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti aşağıdaki temel aşamalardan oluşmaktadır;


Üst ve orta kademe yönetim için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin kuruluş içerisinde verilmesi,


Kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyet alanına bağlı olarak bir organizasyon yapısının oluşturulması,Kuruluş içi yetki sorumlulukların ve personel yetkinliklerinin belirlenmesi,


Kalite politikasının,kuruluşun misyon,vizyon,değerlerinin belirlenmesi,kuruluşun her fonksiyon ve kademesi için kalite hedeflerinin tespiti,


Kuruluşun ön değerlendirme yapılarak mevcut durumunun tespiti,


Kalite sisteminin kuruluş ve eylem aşamalarını içeren kalite master planının oluşturulması,yönetim temsilcisi ve dokümantasyon sorumlularının tespit edilmesi,


Kuruluş içerisindeki personeli motive etmeye yönelik kalite kampanyasının başlatılması,
Personel için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin verilmesi,
Temel proseslerin tespit edilmesi,iş akış diyagramlarının oluşturulması,
Kalite el kitabı ve dokümantasyonun hazırlanması,
Uygulamaların değerlendirilmesi,
Kuruluş içerisinde iç kalite tetkikinin gerçekleştirilerek düzenleyici faaliyetlerin uygulanması,
İlk yönetimin gözden geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi,
elgelendirme kuruluşunun tespiti ve belgelendirme başvurusunun gerçekleştirilmesi,
Belgelendirme tetkikine nezaret,
ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 belgelerine sahip olan kuruluşlarının sistemlerinin ISO 9001:2000 sistemine uygun hale getirilmesi.

PROJE ADIMLARIMIZ;

Mevcut Durum Tespiti
Lokasyonların tespiti,
Kaynakların tespiti,
İhtiyaçların tespiti
Projenin Yapılandırılması
Önem ve önceliklerin tespiti
Rollerin tespiti
Zaman planlama
Projenin Hayata Geçirilmesi
Stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması
Şirket (Kalite) politikasının geliştirilmesi ve yayılımı
Süreçlerin Tanımlanması
Süreç sahiplerinin tanımlanması
Süreçlerin analizi
Dokümantasyon gerekliliklerinin tamamlanması
Ölçme ve takip sisteminin yapılandırılması (hedeflerin indirgenmesi ve takibi)


KİMLERE HİZMET VERİYORUZ?


ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olmak isteyen kuruluşlara
ISO 9000:1994’den ISO 9001:2000′ e geçiş yapmak isteyen kuruluşlara
Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşlara
Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini etkin yönetmek isteyen kuruluşlara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir