OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi


İş Güvenliği Eğitimi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. 

OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.
OHSAS 18001’in Yararları
Karlılığı arttırmak,
Kaza maliyetini düşürmek
Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak
Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak
İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak
İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek
Motivasyon ve katılımı sağlamak
Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.
Eğitimin Amacı:
OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması. Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle, tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.


Eğitimin İçeriği :
OHSAS 18001´in Gelişimi
OHSAS 18001 ´in Avantajları
Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Örnek Risk Değerlendirmesi
OHSAS 18001´in Gereklilikleri
Eğitimin Süresi: 2 gün
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi
OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.


OHSAS 18001’in Yararları
Karlılığı arttırmak,
Kaza maliyetini düşürmek
Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak
Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak
İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak
İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek
Motivasyon ve katılımı sağlamak
Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.


Eğitimin Amacı:
Katılımcılara ISO 18001 standardın gerekililikleri hakkında bilgi vermek ve bu sistemi kurmuş firmalar için tetkikçi yetiştirmek.

Eğitimin İçeriği :
OHSAS 18001´in Gelişimi
OHSAS 18001 ´in Avantajları
Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Örnek Risk Değerlendirmesi
OHSAS 18001´in Gereklilikleri
İç Tetkikçi Sınavı ve Değerlendirme
Eğitimin Süresi: 2 gün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir