Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka ismi oluşturma, markanın başarısı için oldukça önemlidir. Marka ismi, markanın kimliğini, değerlerini ve hedeflerini yansıtan bir unsurdur. Bu nedenle, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır.

Marka İsmi Oluşturma Kriterleri

Marka ismi oluşturma kriterleri şunlardır:

 • Kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Marka ismi, mümkün olduğunca kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Uzun ve zor telaffuz edilen isimler, tüketiciler tarafından hatırlanması zordur.
 • Ayırt edici olmalıdır. Marka ismi, diğer markalardan ayırt edilebilir olmalıdır. Benzer isimlerin tescili mümkün olmadığından, marka ismi oluştururken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Hedef kitleye hitap etmelidir. Marka ismi, hedef kitleye hitap etmelidir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek ve onlarla bağ kuracak bir isim seçilmelidir.
 • Markanın değerlerini yansıtmalıdır. Marka ismi, markanın değerlerini yansıtmalıdır. Markanın sunduğu ürün veya hizmetler, vizyonu ve misyonu, marka isminde yer almalıdır.
 • Markanın vizyonunu yansıtmalıdır. Marka ismi, markanın vizyonunu yansıtmalıdır. Markanın gelecekte ulaşmak istediği nokta, marka isminde yer almalıdır.

Marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Marka ismi, marka logosu ve sloganıyla uyumlu olmalıdır. Marka ismi, marka logosu ve sloganıyla uyumlu olmalıdır. Bu üç unsur, markanın bütünlüğünü ve tutarlılığını yansıtmalıdır.
 • Marka ismi, farklı dillerde farklı anlamlara gelmiyorsa tercih edilmelidir. Marka ismi, farklı dillerde farklı anlamlara geliyorsa, bu durum marka için olumsuz bir durum yaratabilir.
 • Marka ismi, tescil edilebilir olmalıdır. Marka ismi, tescil edilebilir olmalıdır. Marka ismi tescil edilmezse, başka bir marka tarafından kullanılabilir.

Marka İsmi Oluşturma Sürecinde İzlenecek Adımlar

Marka ismi oluşturma sürecinde aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Hedef kitle ve sektör analizi yapılmalıdır. Marka ismi oluştururken, hedef kitlenin ve sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Markanın değerleri ve vizyonu belirlenmelidir. Marka ismi, markanın değerlerini ve vizyonunu yansıtmalıdır.
 3. Marka ismi için alternatifler oluşturulmalıdır. Marka ismi için mümkün olduğunca fazla alternatif oluşturulmalıdır.
 4. Oluşturulan alternatifler değerlendirilmelidir. Marka ismi için oluşturulan alternatifler, yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
 5. En uygun marka ismi seçilmelidir. Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda, en uygun marka ismi seçilmelidir.

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin önemli bir parçasıdır. Doğru bir şekilde oluşturulan marka ismi, markanın başarısı için önemli bir katkı sağlar.