Marka izleme ve takip, tescilli markaların korunması için önemli bir süreçtir. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), başvuru yapılan marka tescil incelemelerini, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerinin kendisine verdiği yetki çerçevesinde incelemekte ve karar vermektedir. Ancak, karıştırma ihtimali ve iltibas tehlikesi olan markalar, TÜRKPATENT tarafından re’sen reddedilmez. Bu tür markalar, ancak üçüncü taraflarca itiraz edilmesi halinde incelenir.

TÜRKPATENT’in Yetkileri

TÜRKPATENT, aynı veya ayniyet derecesinde benzer markaları re’sen reddetme yetkisine sahiptir. Ancak, karıştırma ihtimali ve iltibas tehlikesi olan markaların re’sen reddedilme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu tür markalar, TÜRKPATENT tarafından önce markalar bülteninde yayınlanır ve bu bülten yayınına itiraz edilmesi halinde incelenir.

Marka izleme ve takip, tescilli markaların korunması için önemli bir yoldur. İzleme ve takip yapılmadığı takdirde, karıştırma, çağrıştırma ve iltibas tehlikesi olan benzer onlarca marka üçüncü taraflar adına tescil edilebilir. Bu durum, tescilli markanın değerini ve itibarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Marka izleme ve takip, tescilli markaların korunması için önemli bir süreçtir. Bu süreçte, uzman marka ve patent vekillerinden destek almak, markanın korunması açısından faydalı olacaktır.

Marka Tescil Takip ve İzleme

Marka tescil başvurularının takip ve izlenmesi, tescilli markaların korunması için önemli bir süreçtir. Bu süreç, marka sahibinin tescil edilmiş markasının benzer markalarla olan uyumunu düzenli olarak kontrol etmesini ve olası bir itiraz durumunda gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Marka İzleme ve Takibin Önemi

Marka izleme ve takip, tescilli markaların korunması için aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Tescilli markanın değerini ve itibarını korumaya yardımcı olur.
 • Marka sahibinin haklarını ihlal eden üçüncü taraflara karşı hukuki işlemler yapılmasını sağlar.
 • Marka sahibinin, tescil edilen marka ile ilgili herhangi bir değişiklik veya gelişmeden haberdar olmasını sağlar.

Marka İzleme ve Takip Hizmetleri

Marka izleme ve takip hizmetleri, uzman marka ve patent vekilleri tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetler kapsamında, tescilli markaların benzer markalarla olan uyumu düzenli olarak takip edilir. Olası bir itiraz durumunda, itiraza karşı gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilir.

Marka İzleme ve Takip Hizmetlerinin Avantajları

Marka izleme ve takip hizmetleri, tescilli markaların korunması için aşağıdaki avantajlar sağlar:

 • Marka sahibinin zaman ve emeğini tasarruf sağlar.
 • Marka sahibinin, olası bir itiraz durumunda hazırlıklı olmasını sağlar.
 • Marka sahibinin, tescil edilen marka ile ilgili herhangi bir değişiklik veya gelişmeden haberdar olmasını sağlar.

Marka İzleme ve Takip Hizmetleri Nasıl Alınır?

Marka izleme ve takip hizmetleri, uzman marka ve patent vekilleri tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetleri almak için, marka ve patent vekilliği yapan bir firmaya veya avukata başvurabilirsiniz.

Marka İzleme ve Takip Hizmetleri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka izleme ve takip hizmetleri alırken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemlidir:

 • Marka ve patent vekilliği yapan bir firma veya avukattan hizmet alın.
 • Hizmetlerin kapsamını ve ücretini sözleşme ile belirleyin.
 • Hizmetlerin düzenli olarak yapıldığını kontrol edin.

Marka İzleme ve Takip Hizmetleri Örneği

Etkin Patent, marka izleme ve takip hizmetleri kapsamında, müvekkillerine her ay üçüncü taraflarca başvuru yapılmış ve markalar bülteninde yayınlanmış aynı veya benzer, karıştırma ihtimali olan markalar, iltibas tehlikesi ve çağrıştırma ihtimali olan tüm benzer marka başvurularını yazılı şekilde raporlar.

Etkin Patent, benzer marka başvurularını raporlarken, ilgili başvuruya itiraz edilmesi halinde muhtemel sonuçları yasal dayanaklarıyla birlikte raporlar.

Marka izleme ve takip, tescilli markaların korunması için önemli bir süreçtir. Bu sürecin uzman bir marka ve patent vekili tarafından yürütülmesi, markanın korunması açısından daha etkili olacaktır.

Marka Bülten Yayıma İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ilk itiraz dilekçe ve ekleri, itirazın sonucu açısından oldukça önemlidir. Türk Patent Kurumu, itiraz dilekçesinde yer alan gerekçeler, belgeler ve yasal dayanaklar doğrultusunda inceleme yaparak karar vermektedir. Bu nedenle, itiraz dilekçesinin dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İtiraz dilekçesinde, itirazın gerekçeleri açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. İtirazın gerekçeleri, itiraz edilen markanın başvuru sahibinin tescilli markasıyla karıştırılma veya iltibasa yol açacağına dayanmalıdır. İtiraz dilekçesinde, itiraz edilen markanın ve başvuru sahibinin tescilli markasının benzerlik derecesi, tüketicinin algısı ve ürün veya hizmetler arasındaki ilişki gibi hususlar değerlendirilerek, itirazın haklılığı ortaya konulmalıdır.

İtiraz dilekçesinde, itirazın gerekçelerini destekleyen belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler, itiraz edilen markanın ve başvuru sahibinin tescilli markasının benzerliğini gösteren belgeler, tüketicinin algısını gösteren belgeler ve ürün veya hizmetler arasındaki ilişkiyi gösteren belgeler olabilir.

İtiraz dilekçesinde, itirazın yasal dayanakları da belirtilmelidir. İtirazın gerekçeleri, Türk Patent Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanmalıdır.

İtiraz dilekçesinin hazırlanması konusunda uzman bir marka ve patent vekilinden yardım almak, itirazın daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağlayabilir.

Marka Bülten Yayıma İtiraz Ücretleri


HİZMET TÜRÜ
TÜRKPATENT HARCI| ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Yayıma İtiraz Ücreti640 TL (KDV Dahil)3.500 ₺+KDV4.840 TL (KDV Dahil)

Marka Yayına İtiraz Dilekçesi

Üçüncü taraflarca yapılan marka yayına itiraz dilekçeleri, itirazın sonucu açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, itiraz dilekçesinin dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İtiraz Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Markanın ayırt edici nitelikleri, anlamsal, görsel ve işitsel özellikleri, yasal mevzuatlar ve kabul edilmiş içtihatlar dikkate alınarak bir strateji geliştirilmelidir.
 • İtiraz dilekçesinde, itirazın gerekçeleri açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • İtiraz dilekçesinde, itirazın gerekçelerini destekleyen belgeler sunulmalıdır.
 • İtiraz dilekçesinde, itirazın yasal dayanakları da belirtilmelidir.

İnternetten Alınan Örnek Dilekçelerin Kullanılması

İnternetten alınan örnek dilekçelerin, her dosya için uygun olması mümkün değildir. Bu nedenle, örnek dilekçelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

İtiraz Dilekçesi Hazırlanmasında Uzman Marka Vekilinden Yardım Almak

İtiraz dilekçesinin hazırlanması konusunda uzman bir marka vekilinden yardım almak, itirazın daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağlayabilir.