Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

556 SAYILI KHK MADDE 8/1 Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa, b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”  

Aynı Marka – Aynı Mal ve Hizmetler 8/1(a) maddesi, tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir. Belirtilen durumda karıştırılma mutlak olarak ortaya çıkacağı için, ayrıca karıştırılma ihtimalinin araştırılmasına gerek yoktur. Aynı markayla neyin kast edildiği ve markaların ayniyetinin hangi unsurlar göz önüne alınarak belirleneceği önceden 7/1(b) maddesi kapsamında açıklanmış olduğundan aynı açıklamalar bu bölümde tekrar edilmeyecektir. 

Bu çerçevede, markalar arasındaki ayniyet değerlendirmesi için işbu kılavuzun 7/1(b) maddesi bölümünün incelenmesi gerekmektedir. Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetler 8/1(b) maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli markaların veya marka tescil başvurularının sahiplerinin sonraki tarihli markanın ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenecektir. İnceleme sonucunda, KHK ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. 8/1(b) maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de red gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. 

Dolayısıyla, 8/1(b) maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal ve hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır. Tescil için başvurusu yapılan marka ile önceki markanın aynı olması ve markaların her ikisinin de aynı mal ve hizmetleri kapsamaları durumunda karıştırılmanın mutlak olduğu ve ayrıca bir ihtimalin araştırılmasına gerek olmadığı yukarıda 8/1(a) maddesine ilişkin değerlendirmede belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, karıştırılma ihtimalinin aşağıda belirtilen hallerde ortaya çıkabileceği kabul edilir: 

• Sonraki başvuru ile önceki markanın aynı olması ve markaların benzer mal ve hizmetleri kapsamaları. 

• Sonraki başvuru ile önceki markanın benzer olması ve markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamaları. 

• Sonraki başvuru ile önceki markanın benzer olması ve markaların benzer mal ve hizmetleri kapsamaları.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir