Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinasyonunun, yazım kuralına uygun biçimde yazılmayıp, bazı değişiklikler yapılarak yazılmasıyla oluşan markalar bu kategoride değerlendirilir. 

Bu tür markalarda genel kural olarak, yazımdaki farklılığın ilgili tüketici kesimi tarafından görsel veya işitsel olarak ilk bakışta kolaylıkla fark edilemeyeceği ve başvuruya konu ibarenin doğrudan tanımlayıcı olduğu veya ayırt edici olmadığı düşünülen kelimenin eşdeğeri olarak algılanacağı durumlarda başvuru reddedilir. Başvurunun koşullarına uygun olarak, ilgili hallerde diğer mutlak ret nedenleri de uygulanabilir.

 “DANTHEL” ibaresinin 18, 24, 25 ve 26 ncı sınıflarda tescil başvurusunun KHK’nın 7/1(a), (b) ve (c) maddeleri gereğince reddi kararına karşı yapılan itiraza ilişkin olarak YİDK 2008-M-2289 sayılı kararında aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir: “Başvurunun 7/1(a),(c) maddeleri kapsamında kısmen reddi kararı, “DANTHEL” ibaresinin Türkçedeki “her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü” anlamına gelen “DANTEL” ibaresi ile aynı okunuşa sahip olması, ayrıca işbu markadaki yazım farklılığının (5 nci harf olan H harfi), ortalama tüketici tarafından ilk bakışta ve kolaylıkla ayırt edilebilecek bir görsel ve fonetik farklılık yaratmaması nedenleriyle isabetli bulunmuştur.” 

Günlük yazı ya da konuşma dilinde sıklıkla yanlış yazılan/telaffuz edilen kelimelerle ilgili olarak, ortalama tüketicinin tanımlayıcı kelime ile yazım hatalı ibare arasındaki farklılığı kolaylıkla algılayamayacağı kabul edilir ve bu tür ibarelerden oluşan başvurular tanımlayıcı oldukları mal ve hizmetler açısından reddedilir.

 MAKİNA (yanlış yazım) – MAKİNE 

KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER 

Yazım hatalı kelime, ticari hayatta belirli bir sektörde yaygın kullanıma sahipse, söz konusu yazım hatalı kelimeden oluşan başvuru, ilgili mal/hizmetler açısından ayırt edici kabul edilmez. Yabancı dildeki yazım hatalı kelimelerle ilgili olarak, ibarenin Türkiye’deki ortalama tüketici açısından nasıl algılanacağı ve söz konusu kelimenin ilgili sektördeki yaygın kullanım biçimleri de göz önüne alınmak kaydıyla aynı genel ilkeler uygulanır.    

 XMAS GIFT (christmas gift = yılbaşı hediyesi) (ilgili mallar için tanımlayıcı) Yazım hatalı kelimenin, marka örneğinde ayırt edici diğer unsurlarla yer alması ve başvuruya konu edilen işaretin bütün halde ayırt edici niteliğe sahip olması durumunda başvuru ilan edilir. Yazım hatasının hayal ürünü olması ve/veya ilk bakışta dikkat çekici, farkedilir olması durumunda ya da yazım hatasının, kelimenin anlamında bir değişikliğe yol açması durumunda başvuru ilan edilebilir niteliktedir. Sınıf: 29, 43

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir