Markaların benzerliği, marka tescil başvurularının incelenmesinde önemli bir kriterdir. Markaların benzer olması, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum, tüketicilerin markalar arasında karışıklık yaşamasına ve yanlış seçim yapmasına yol açabilir.

Markaların Benzerliğinin Değerlendirilmesi

Markaların benzerliği, görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınarak değerlendirilir. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.

Markaların Baskın Unsurlarına Yoğunlaşılması

Markaların benzerliği değerlendirilirken, markada yer alan unsurların baskın unsurları belirlenir. Baskın unsur, ilgili tüketicinin dikkatini büyük ölçüde üzerine yoğunlaştıracağı unsurdur. Bir markanın baskın unsuru belirlenirken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

  • İlgili tüketiciler, tanımlayıcı unsurları bileşke markanın ayırt edici ve baskın unsuru olarak değerlendirmeyeceklerdir.
  • Markalarda yer alan ayırt ediciliği yüksek unsurların, tüketicilerin zihninde yer etmesi olasılığı ve bu nedenle de baskın unsur olarak algılanması olasılığı daha fazladır.
  • Markadaki bazı unsurlar, markadaki konumları, boyutları veya renkleri gibi görsel özellikleri nedeniyle tüketicilerce markaya ilk bakışta öncelikli olarak algılanan ve zihinde yer eden unsurlar olabilirler.
  • Bileşke bir markadaki kelime unsurları bütün olarak tek ve anlamlı bir kombinasyon oluşturuyorsa, bu unsurlardan hiçbirisinin markanın baskın unsuru olmadığı kabul edilecektir.
  • Kelime ve şekil unsurlarından oluşan bileşke markalarda, kelime unsurları genellikle markanın baskın unsuru olarak kabul edilir.
  • Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir.
  • Bileşke markalarda yer alan (münhasıran ayırt edici niteliğe sahip olan) bazı kelime unsurları, markada baskın unsur konumunda olmasalar da karıştırılma ihtimaline yol açabilirler.

Marka Benzerliği ile Tüketicilerin Marka Algısı İlişkisi

Markalar arasındaki benzerlik incelenirken ortalama tüketicinin algısı dikkate alınır. Ortalama tüketici, inceleme konusu mal ve hizmetler bakımından makul derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı kabul edilir.

Markaların benzerliği, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Markaların benzerliğinin değerlendirilmesinde, markaların tüm unsurları birlikte ele alınmalı ve ortalama tüketicinin algısı dikkate alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir