Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Patent Alma Süreci

Patent alma süreci, bir buluşun yasal olarak korunmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Türkiye’de patent alma süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yürütülmektedir.

Patent Alma Şartları

Patent başvurusu yapabilmek için, buluşun aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Yenilik: Buluşun, teknik alanda bilinen durumuna dahil olmaması gerekir.
 • Buluş basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması gerekir.
 • Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması gerekir.

Patent Alma Süreci Aşamaları

Patent alma süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başvuru: Başvuru, TÜRKPATENT’e yapılır. Başvuruda, buluşun konusu, tarifnamesi, istemleri ve özeti gibi bilgiler yer alır.
 2. Araştırma: TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada, buluşun teknik alanda bilinen durumuna ilişkin bilgiler toplanır.
 3. İnceleme: TÜRKPATENT tarafından yapılan incelemede, buluşun patentlenebilirlik şartları taşıyıp taşımadığı değerlendirilir.
 4. Yayını: İnceleme sonucunda, buluşun patentlenebilir olduğu kanaatine varılırsa, başvuru, altı aylık bir süre boyunca Patent Bülteni’nde yayınlanır. Bu süre içinde, üçüncü kişiler itiraz edebilir.
 5. Karar: İtiraz olmaması veya itirazların reddedilmesi halinde, buluş tescil edilir.

Patent Alma Süresi

Patent alma süresi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ortalama 3-4 yıl kadardır. Ancak, başvuruya yapılan itirazlar veya üçüncü kişiler tarafından açılan davalar nedeniyle bu süre uzayabilir.

Patent Alma Maliyeti

Patent alma maliyeti, başvuru ücreti, araştırma ücreti, inceleme ücreti ve itiraz ücreti gibi unsurlardan oluşur. Başvuru ücreti, buluşun konusuna göre değişkenlik gösterir. Araştırma ve inceleme ücretleri, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren her yıl artar.

Patent Alma Sürecini Etkileyen Faktörler

Patent alma sürecini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Buluş konusu: Buluşun teknik alandaki yeniliği, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği, patent alma sürecini etkiler.
 • Başvuru kalitesi: Başvurunun doğru ve eksiksiz olarak yapılması, patent alma sürecini hızlandırır.
 • Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazlar: Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazlar, patent alma sürecini uzatır.

Patent Almanın Avantajları

Patent almak, bir buluşun yasal olarak korunmasını sağlar. Bu sayede, buluşun izinsiz olarak üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi engellenir. Patent almak, buluşun ticarileştirilmesine de katkı sağlar.

Sonuç olarak, patent alma süreci, bir buluşun yasal olarak korunmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Bu süreç, doğru ve eksiksiz olarak yürütüldüğünde, buluşun ticarileştirilmesine de katkı sağlayabilir.

Patent Belgesi Alma

 • İnceleme Raporu Bildirimi: İnceleme sonucunda, buluşun patentlenebilir olduğu kanaatine varılırsa, başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.
 • Belge Düzenleme Ücreti: Belge düzenleme ücretinin, belge karar yazısı bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.
 • Patent Belge Yayını: Belge düzenleme ücretinin ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır.

Sonuç

Patent alma süreci, bir buluşun yasal olarak korunmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Bu süreç, doğru ve eksiksiz olarak yürütüldüğünde, buluşun ticarileştirilmesine de katkı sağlayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir