Buluş nedir, bir alandaki bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür. Bir başka tanıma göre ise buluş, genel olarak ve halihazırda bilinmeyen, maddi bir forma sokulabilen ve maddi bir formda kullanılabilen, topluma fayda sağlayan ve insanlar tarafından düşünülen ve keşfedilen ürünler ve yöntemlerdir.

Buluşların Sınıflandırılması

Buluşlar, farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, buluşun ekonomik ve teknik yönüne göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre buluşlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Yeni ürün buluşları: Yeni bir ürün veya ürün parçasının icadı.
 • Yeni yöntem buluşları: Yeni bir üretim veya işlem yönteminin icadı.
 • Yeni kullanım buluşları: Bilinen bir ürünün veya yöntemin yeni bir kullanım alanı icadı.
 • Yeni kombinasyon buluşları: Bilinen unsurların yeni bir kombinasyonunun icadı.

Buluşların Tescili

Buluşlar, patent veya faydalı model olarak tescil edilebilir. Patent, buluşun buluş sahibine 20 yıllık süre boyunca tekelci kullanım hakkı veren bir belgedir. Faydalı model ise, buluşun buluş sahibine 10 yıllık süre boyunca tekelci kullanım hakkı veren bir belgedir.

Buluş Başvurusu Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Buluşunuz için patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz yararlı olacaktır:

 • Buluşunuzun yeni ve orijinal olup olmadığını kontrol edin.
 • Buluşunuzun patentlenebilir olup olmadığını kontrol edin.
 • Buluşunuzun patent başvurusu için gerekli evrakları hazırlayın.
 • Buluşunuzun patent başvurusunu doğru bir şekilde yapın.

Buluşunuzun Yeni ve Orijinal Olup Olmadığını Kontrol Etme

Buluşunuzun yeni ve orijinal olup olmadığını kontrol etmek için, benzer buluşların olup olmadığını araştırmanız gerekir. Bu araştırmayı,  patent sorgulama web sayfamızı kullanabilirsiniz.

Buluşunuzun Patentlenebilir Olup Olmadığını Kontrol Etme

Buluşunuzun patentlenebilir olup olmadığını kontrol etmek için, patentlenebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Patentlenebilirlik kriterleri, aşağıdaki gibidir:

 • Yenilik: Buluş, patent başvurusu yapılmadan önce herkes için erişilebilir olmamalıdır.
 • Orijinallik: Buluş, bilinen tekniklerden farklı olmalıdır.
 • Teknik ilerleme: Buluş, teknik alanda bir ilerleme sağlamalıdır.
 • Üretim için uygunluk: Buluş, pratik bir şekilde üretilebilir olmalıdır.

Buluşunuzun Patent Başvurusu İçin Gerekli Evrakları Hazırlama

Buluşunuzun patent başvurusu için gerekli evraklar, aşağıdaki gibidir:

 • Patent Bilgi Formu
 • Buluş Açıklaması
 • Buluş Şemaları
 • Buluşun Yeni ve Orijinal Olduğunu Gösteren Belgeler

Buluşunuzun Patent Başvurusunu Doğru Bir Şekilde Yapma

Buluşunuzun patent başvurusunu doğru bir şekilde yapmak için, patent başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Patent başvuru süreci, aşağıdaki gibidir:

 1. Başvuru: Patent başvuru formu ve gerekli evraklar, Etkin Patent’ e sunulur.
 2. Sorgulama: Patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir ve benzer buluş olup olmadığı kontrol edilir.
 3. Yayın: Patent başvurusu, benzer bir buluş bulunmaması halinde, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Resmi Bülteni’nde yayınlanır.
 4. İtiraz: Yayın süresi içerisinde, üçüncü kişiler, patent başvurusuna itiraz edebilir.
 5. Karar: İtiraz olmaması halinde, patent başvurusu kabul edilir ve patent tescil belgesi düzenlenir. İtiraz olması halinde, itirazlar incelenir ve karar verilir.

Buluşlar, topluma fayda sağlayan ve ekonomik değer yaratan önemli bir unsurdur. Buluşlarınızın koruma altına alınması için patent veya faydalı model başvurusu yapmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru Konusu Bir Buluş Mu?

Bir buluş, teknik bir alandaki bir sorunun çözümü olan, yeni ve orijinal bir ürün, yöntem veya işlemdir. Buluşların korunması için patent veya faydalı model başvurusu yapılabilir.

Buluş Olmayan Konular

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘na göre, buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:

 • Keşifler: Doğada var olan veya zaten bilinen bir şeyin keşfi, buluş değildir. Örneğin, yeni bir elementin keşfi, buluş değildir.
 • Bilimsel teoriler: Bilimsel teoriler, buluş değildir. Örneğin, kara delik teorisi, buluş değildir.
 • Matematik metotları: Matematik metotları, buluş değildir. Örneğin, bir sayı dizisini hesaplamak için geliştirilen bir metot, buluş değildir.
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar: Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, buluş değildir. Örneğin, bir iş planı, buluş değildir.
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları: Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları, buluş değildir. Örneğin, bir roman, buluş değildir.
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller: Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, buluş değildir. Örneğin, bir kitabın içeriğinin sunulması, buluş değildir.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri: İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri, buluş değildir. Ancak, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri, buluş olabilir.

Başvuru Konusunun Buluş Olup Olmadığının Tespiti

Bir başvuru konusunun buluş olup olmadığının tespiti, teknik bir değerlendirme gerektirir. Bu değerlendirme, başvuru konusunun yeni, orijinal ve teknik bir ilerleme sağlaması şartına göre yapılır.

Başvuru Konusunun Yeni Olup Olmadığının Tespiti

Bir başvuru konusunun yeni olup olmadığının tespiti için, benzer buluşların olup olmadığı araştırılır. Benzer buluşların olup olmadığı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde bulunan patent sorgulama aracını kullanarak araştırılabilir.

Başvuru Konusunun Orijinal Olup Olmadığının Tespiti

Bir başvuru konusunun orijinal olup olmadığının tespiti için, başvuru konusunun bilinen tekniklerden farklı olup olmadığı değerlendirilir.

Başvuru Konusunun Teknik İlerleme Sağlayıp Sağlamadığının Tespiti

Bir başvuru konusunun teknik ilerleme sağlayıp sağlamadığının tespiti için, başvuru konusunun teknik alanda bir gelişme sağlaması değerlendirilir.

Bir buluş, teknik bir alandaki bir sorunun çözümü olan, yeni ve orijinal bir ürün, yöntem veya işlemdir. Buluşların korunması için patent veya faydalı model başvurusu yapılabilir. Başvuru konusunun buluş olup olmadığının tespiti, teknik bir değerlendirme gerektirir.

Başvuru Konusu Korunabilir Bir Buluş Mu?

Bir buluş, teknik bir alandaki bir sorunun çözümü olan, yeni ve orijinal bir ürün, yöntem veya işlemdir. Buluşların korunması için patent başvurusu veya faydalı model başvurusu yapılabilir.

Korunamaz Buluşlar

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar: İnsan klonlama yöntemi, insan embriyonunun ticari amaçla kullanılması gibi buluşlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu için patentle korunamaz.
 • Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler: Bitki çeşitleri ve hayvan ırkları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Bu nedenle, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler, patentle korunamaz.
 • Fiziki veya kimyasal özelliklerine göre farklılık gösteren, ancak teknik bir işlevi olmayan buluşlar: Örneğin, bir kumaş üzerindeki desene patent verilmez.
 • Teknik bir işlevi olan, ancak yenilik, orijinallik veya teknik ilerleme sağlamayan buluşlar: Örneğin, bilinen bir ürünün daha güçlü bir motorla üretilmesi, yenilik veya teknik ilerleme sağlamadığı için patentle korunamaz.
 • Başka bir buluşun zorunlu sonucu olan buluşlar: Örneğin, bir buluşun işlevini yerine getirmesi için gerekli olan buluşlar, patentle korunamaz.

Başvuru Konusunun Korunabilir Olup Olmadığının Tespiti

Bir başvuru konusunun korunabilir olup olmadığının tespiti, teknik bir değerlendirme gerektirir. Bu değerlendirme, başvuru konusunun kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olup olmadığı, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler olup olmadığı, fiziksel veya kimyasal özelliklerine göre farklılık gösteren, ancak teknik bir işlevi olmayan buluş olup olmadığı, teknik bir işlevi olan, ancak yenilik, orijinallik veya teknik ilerleme sağlamayan buluş olup olmadığı ve başka bir buluşun zorunlu sonucu olan buluş olup olmadığına göre yapılır.27

Bir buluşun korunabilir olup olmadığı, başvuru konusunun niteliğine göre değişkenlik gösterebilir. Buluşun korunabilir olup olmadığının tespiti için, teknik bir değerlendirme yapılması gerekir.