Şekillerin Marka Tescilleri, logo, geometrik şekiller, mekan şekilleri, iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvuru ve tescil kriterlerini inceleyebilirsiniz. Marka Tescili talep edilen mal ve hizmetlerle herhangi bir ilişkisi bulunmayan, bu mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı (cins, çeşit, kalite,vasıf bildirici şekiller) nitelikte olmayan şekiller (logolar dahil) kural olarak ayırt edici olduğu kabul edilerek  tescil edilebilir.


Ayırt Edici Basit Geometrik Şekiller ve Semboller

Dikdörtgen, daire, beşgen gibi basit geometrik şekiller ayırt edici nitelikte değildir. Benzer şekilde toplumun farklı kesimleri tarafından yaygın olarak kullanılan “@” gibi semboller ile “?”,“$,€, £” gibi para birimi sembollerini münhasıran içeren başvurular, her olayın somut koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kabul edilerek  tescil başvurusu RET edilir. 


Basit ve Sıradan Mekan Gösterimleri 

Malların ve hizmetlerin sunulduğu, ilgili sektör açısından genel ve yaygın kullanımı haiz, basit ve sıradan mekan gösterimlerinin (Örneğin; Herhangi bir ayırt edici amblem, logo vb. bir işaret içermeyen sıradan bir mağaza gösterimi) tek başına ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilerek  tescil başvurusu RED edilir.

Marka, ihtiva ettiği unsurların tamamı ile bir bütün olarak ürünün kaynağına (üreticisine) işaret etme fonksiyonuna sahip ise ayırt edici niteliğini haiz bulunduğu kabul edilir. Münhasıran şekilden, özellikle bir ürün şeklinden oluşan figüratif bir işaret, ilgili piyasada diğer üreticiler tarafından üretilen ya da kullanılan diğer ürün şekillerinden uzaklaştığı, standart ürün şeklinin dışına çıkarak özgün bir nitelik kazandığı oranda ayırt edicilik niteliği de artacak ve tescile uygun hale gelecek, standart ürün şekillerine yaklaştığı oranda ise ayırt edicilik niteliğini kaybedecektir.Marka isim ve işaretlerin tescil kriterlerini Marka tescili başlıklı yazımızdan, başvuru yapacağınız marka araştırmaları ve kriterlerini Marka Sorgulama başlıklı yazımızdan, firma, şirket  ve marka isimlerini bulma yol ve yöntemleri Marka İsmi Bulma başlıklı yazımızdan ve en ucuz marka tescil başvuru, marka devir ve  marka yenileme fiyatlarını Marka Tescil Ücreti başlıklı yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.

BİR ÜRÜN ŞEKLİNDEN OLUŞAN İKİ BOYUTLU FİGÜRATİF BİR İŞARETİN AYIRT EDİCİLİK NİTELİĞİNİN TESPİTİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KRİTERLER ESAS ALINIR


Ürünün karakteristik şekline yakınlığı,

Şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerine yakınlığı,

Ortalama tüketici kitlesi tarafından herhangi analitik ve karşılaştırmalı incelemeye ve özel bir dikkate gerek duyulmadan ayırt edilebilmesi,


Desen ve dekoratif unsurlardan oluşan marka işaretlerin ortalama tüketici kesimi üzerinde genellikle ürünün kaynağına işaret eden bir ayırt edicilikten ziyade ürünün tasarımına ya da niteliğine yönelik bir algı ve izlenim yarattığı dikkate alınarak, bu tür şekillerin ayırt edicilik niteliğinin incelemesinde kelime ve diğer marka türlerinden farklı olarak güçlü bir özgünlük ve ilgili sektörde kullanılan benzer dekoratif unsurlardan belirgin bir şekilde farklı olma şartı aranmaktadır.

AYIRT EDİCİ ŞEKİL KOMBİNASYONLARI

Bir markayı oluşturan birden fazla şekli unsurdan her biri tek başına ayırt edici nitelikte olmamasına rağmen bu unsurların bir araya getirilmesi bazı durumlarda markaya özgün bir nitelik ve ayırt edici bir fonksiyon kazandırabilir. Bununla birlikte, bu tür birden fazla şeklin markaya ayırt edici nitelik kazandırabilmesinin en önemli şartı, ilgili piyasadaki standart uygulama ve tasarımların dışına çıkması ve bunun bir sonucu olarak orta düzeydeki ilgili tüketici nezdinde ürünün menşeini/üreticisini gösterme fonksiyonunu elde etmesidir. Bir marka üzerinde ayırt edici nitelikten yoksun birden fazla unsur piyasadaki farklı firmalar tarafından yaygın bir şekilde bir araya getirilerek ürün ambalajlarında kullanılıyor ise bu standart unsurların birbirinden farklı ancak özünde standart ürün şekli ve ortak kullanılan araçlarla tek tek ya da birlikte sunumu markaya ayırt edici nitelik kazandırmayacaktır. Markanın ayırt edici nitelik kazanması, bu standardın dışına çıkmış, orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek özgün şekil ya da unsurların kullanımıyla mümkün olabilecektir.

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER
 

Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen koşulları sağlaması şartıyla üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdendir. Bu çerçevede,


 Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen (grafik gösterim); ve
Ayırt edici niteliği haiz bulunan;


Üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir