6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘na göre, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsayan marka başvuruları, hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescilli veya Tescilsiz Haklar

Bu kurala göre, markanın itiraza konu olabilmesi için başka herhangi bir koşul gerekmeksizin markanın yukarıda sayılan haklardan birini kapsıyor olması yeterlidir. Bu haklar tescilli veya tescilsiz olabilir.

İtirazın Kabulü İçin Gerekli Koşullar

Ancak, bu haklardan sadece birisinin zayıf bir varlığı itiraz kabulü için yeterli değildir. Bunun için ek bazı koşulların sağlanması gerekir:

  • Hak daha önce var olmalıdır. İtirazı yapılan marka başvurusundan önce hak sahibinin söz konusu hak üzerinde mülkiyet veya kullanım hakkının bulunması gerekir.
  • Hak sahibinin marka başvurusu tarihinden önce bu hakkı kullanmış olması gerekir.
  • Hak sahibinin bu hakkı üzerinde münhasır bir hakkı olmalıdır.

İsim Hakları

Bu kural, kişi ismi, fotoğrafı ve telif hakkı gibi bireysel veya kişisel haklar için geçerlidir. Ticaret unvanları, şirket isimleri, kuruluş veya mağaza isimleri gibi diğer iş tanımları veya benzeri tanımlar bu kategoride değerlendirilmez.

Bir Marka Başvurusunda İsim Hakkının Reddi

Bir marka başvurusunda herhangi bir kişinin ismi-soy ismi münhasıran veya esas unsur olarak yer alıyorsa ve başvuru sahibinin bu ismi-soy ismi kullanmada haklı bir gerekçesi bulunmuyorsa, söz konusu ismin-soy ismin sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir. Kişi ismi-soy isminden oluşan başvurularda ismin önüne getirilmiş unvanlar tali unsur olarak değerlendirilir.

İsim Hakları İçin İstisnalar

İsim hakları için bazı istisnalar vardır. Örneğin, isim ve/veya soy isme herhangi bir ek getirilerek yapılmış başvurulara isim hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar somut olayın özelliklerine özgü istisnalar hariç olmak üzere reddedilir.

Ünlü Kişilerin Soy İsimleri, Takma İsimleri ve Lakaplar

Marka başvurusunda, ulusal veya uluslararası seviyede bilinirliğe sahip kişilerin soy isimlerinin tek başına veya esas unsur olarak yer alması ve başvuruya konu ibare ile söz konusu ünlü kişi arasında ilişki kurulma ihtimali bulunması halinde başvuru itiraz üzerine reddedilir.

Başvurusu yapılmış bir marka, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, hak sahibinin itirazı üzerine reddedilebilir. Bu kural, tescilli veya tescilsiz haklar için geçerlidir. İsim hakları için bazı istisnalar vardır. Ünlü kişilerin soy isimleri, takma isimleri ve lakapları da bu istisnalar kapsamında değerlendirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir