6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘na göre, bir markanın tescil edilmesi, o markanın sadece o markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için geçerli olduğunu ifade eder. Ancak, tanınmış markalar için bu kuralın bazı istisnaları vardır.

Tanınmış Marka İtirazları

Tanınmış markalar, aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil edilen sonraki markalar için, haksız yarar sağlama, itibar zedelenmesi veya ayırt edici karakterin zedelenmesi ihtimalleri nedeniyle itiraz konusu olabilmektedir. Bu durumda, itiraz eden tanınmış marka sahibinin, itiraz edilen markanın tanınmış olduğunu ve itiraz edilen markanın kullanılmasının yukarıda belirtilen ihtimallerden birini ortaya çıkaracağını ispatlaması gerekir.

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Korunması

Tanınmış markalar, farklı mal ve hizmetler için tescil edilmiş olsalar bile, itiraz edilmesi halinde reddedilebilmektedir. Bu durumda, itiraz edilen markanın tanınmış marka ile karıştırılma ihtimalinin bulunması, itiraz edilen markanın haksız yarar sağlaması veya itibar zedelenmesi ihtimalinin bulunması veya itiraz edilen markanın ayırt edici karakterinin zedelenme ihtimalinin bulunması gerekmektedir.

Markaların Benzerliği

Markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, markaların benzerliği önemli bir rol oynar. Markaların benzerliği, markaların görsel, işitsel veya anlamsal olarak benzerliği dikkate alınarak değerlendirilir.

Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, mal ve hizmetlerin benzerliği de dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin benzerliği, mal ve hizmetlerin aynı veya benzer amaçlara hizmet etmesi veya benzer tüketici kesimine hitap etmesi gibi faktörlere göre değerlendirilir.

Tanınmış Markalardan Haksız Yarar Sağlanması

Tanınmış markalardan haksız yarar sağlanması, tanınmış markanın sahip olduğu müşteri potansiyelinden ve yüksek reklam gücünden faydalanılarak yapılan bir davranıştır. Tanınmış marka sahibinin izni olmadan tanınmış markanın kullanılması, tüketicilerin tanınmış markalı ürünlerle karıştırılmasına neden olabilir. Bu durum, tanınmış marka sahibinin haksız bir şekilde yararlanmasına yol açabilir.

Tanınmış Markaların Korunması

Tanınmış markalar, farklı mal ve hizmetler için tescil edilmiş olsalar bile, itiraz edilmesi halinde reddedilebilmektedir. Bu durum, tanınmış markaların korunmasını ve haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir